Nemšová – mesto, ktoré vie triediť odpad

366
Ilustračné foto - Púchov

Ak sa pýtate, ako to vyzerá v meste, ktoré je najúspešnejšie v triedení odpadov, odpoveď je: čisto. Šesťtisícové mesto Nemšová získalo spolu s Dubnicou nad Váhom prvé miesto v rebríčku spoločnosti ENVI – PAK. Organizácia zodpovednosti výrobcov zverejnila kompletný rebríček úspešnosti triedenia viac ako tisíc miest a obcí, s ktorými spolupracuje.

Čo sa deje s PET fľašou, keď ju odhodíte

Odpad kontajnerov, do ktorých triedia odpad ľudia zo sídliska, aj z nádob pri rodinných domoch, vozia za mesto. Papier, nápojové kartóny alebo plasty v tisíclitrových vreciach zhromažďujú pri triediacej hale. Pätica pozostávajúca z aktivačných pracovníkov a pracovníkov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi ich ručne roztrieďuje. Plastové fľaše aj plechovky podľa farby dopadajú na dno košov a vriec, ktoré sa v rade ťahajú pri stene haly. Keď vytriedia dosť materiálu, vysypú ho do lisu, z ktorého vyberú stlačený kváder. S rozmermi asi 80x80x120 cm váži až okolo 60 kíl. Kvádre sa hromadia pred halou a následne sa odvážajú na recykláciu.

Nastaviť systém trvá dlhšie

Keď všetko funguje, ako má, znie to veľmi jednoducho. Vedenie mesta spolu s organizáciou zodpovednosti výrobcov triedený zber zlepšujú. „Chceme, aby to v našom meste vyzeralo esteticky, a aby sme stále dávali občanom vzor, že keď v tom pokračujeme my, tak chceme, aby v tom pokračovali aj oni,“ vysvetľuje Iveta Jurisová, prednostka Mestského úradu v Nemšovej.

Úspech obce v triedení však nezávisí len od toho, ako zodpovedne k nemu pristupujú občania. Separovanie je zložitý systém, ak jedna jeho časť nefunguje, celý sa zasekne. Koľko akých kontajnerov obec potrebuje a ako často ich treba vyvážať. To je citlivý mechanizmus, ktorý sa pod mnohými vplyvmi často mení. Počas sviatkov ľudia produkujú viac odpadu, v lete zase pre balené vody pribúda plastov. Reagovať preto treba flexibilne. „Fyzicky tie nádoby každý týždeň kontrolujem a podľa množstva odpadu potvrdzujem u vývoznej spoločnosti odvoz alebo hľadáme iné riešenie,“ vysvetľuje Beáta Tršková, referentka životného prostredia.

„Ak nám systémy zobrazujú nízku efektivitu, komunikujeme s mestom, aby sme zistili, či občania vyhadzujú menej odpadu. Ak nám obec potvrdí, že kontajnery boli zaplnené tak, ako vždy, tak jediným možným problémom je nestláčanie obalov,“ zdôvodňuje Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia spoločnosti ENVI – PAK. A práve to identifikuje problém, ktorý majú všetky regióny na Slovensku spoločný.

Triedime viac plastov

Univerzálna odpoveď na to, ako v obci zabezpečiť lepšie triedenie odpadu, neexistuje. Niekde môže pomôcť viac článkov v novinách, inde školenia pre občanov alebo zavedenie vrecového zberu. V Nemšovej pomohla aj mestská kompostáreň, ktorú otvorili v roku 2014 a mravčia práca. Iveta Jurisová hovorí, že spolu s vyhadzovaním bioodpadu u ľudí vzrástla chuť triediť aj ostatný odpad: „Neverila som, že toľko ľudí z rodinných domov bude hnedú nádobu na bioodpad využívať. Ale stalo sa to a ľudia triedia aj ďalej. Separujú plasty, papier, nápojové kartóny. Zavedením ďalšej možnosti triedenia sme tie ostatné podporili.“

Aby obec s odpadom nakladala správne, obyvatelia musia vedieť, čo a ako triediť. Podľa Romana Vandáka sa situácia na Slovensku postupne zlepšuje: „Za posledné tri roky sme zaznamenali prudký nárast triedených plastov. Papier a sklo sú historické komodity, ktoré sa tu zbierajú odjakživa, takže pri nich sme nejaké zásadné rozdiely nespozorovali. Pod plastmi sa prestala rozumieť už len PET fľaša. Do žltých kontajnerov pribudli fólie či odpad z drogérie.“

Deti učia dospelých

Hoci je Nemšová v triedení úspešná, rovnako ako v ďalších mestách existuje priestor na zlepšenie. Pomôcť môže osveta. Deti, ktoré sa naučia separovať v škole, často motivujú rodičov. „My nevieme občanov prinútiť k lepšiemu triedeniu. Vieme im ale vytvoriť prostredie, aby mohli správne triediť a spoločne s obcami ich kontinuálne vzdelávať,“ vysvetľuje Roman Vandák.

V Nemšovej používajú viacero informačných kanálov. Okrem kalendára zberu jednotlivých komodít sa v mestských novinách pravidelne objavujú články s odpadovou tematikou. Občania sa tiež môžu prihlásiť na odber sms správ s upozornením na odvoz odpadu. V Nemšovej už triedenie odpadov funguje prirodzene. Na mestskom úrade však majú plány, ako situáciu ešte zlepšiť. Objem zmesového odpadu chcú zmenšiť a triediť čoraz viac.

Videoreportáž z mesta si môžete pozrieť pod týmto linkom: https://we.tl/t-ImzFebfQdb

Zdroj: www.seesame.com