Arboristi ošetrili alej na Ulici 1. mája

291

Alej na Ulici 1. mája je tvorená 66 lipami malolistými, 2 jaseňmi štíhlymi,  agátom bielym a morušou. V dňoch 23.6. až 12.7.2017 prebehlo ošetrenie všetkých 70 stromov.

Vek najstarších líp je možné odhadnúť na 60 až 70 rokov. Vzhľadom na malý prekoreniteľný priestor ohraničený cestou a chodníkom, používanie posypovej soli pri zimnej údržbe cesty, ako aj v minulosti nevhodne zvolený rez stromov za účelom preštíhlenia koruny spôsobili ich postupné chradnutie a odumieranie.

Po vypracovaní odborného posudku sme pristúpili k výberu vhodného adepta na prevedenie odborných arboristických prác. Oslovili sme 6 arboristov za účelom predloženia cenových ponúk na vopred určené práce – realizáciu zdravotných, redukčných a výchovných rezov, aplikáciu bezpečnostnej dynamickej väzby na konároch v kritických korunách.

Najvýhodnejšiu ponuku predložila firma Parkservis arboristu Pavla Kulihu (7.790 €). Práce boli realizované lezeckou technikou za plnej cestnej premávky a nad hlavami peších chodcov ako i šoférov takzvane „visela“ skupina arboristov s medzinárodnými skúsenosťami a dlhoročnou praxou. I vďaka tejto skutočnosti prebehli všetky práce v určenom termíne a bez zbytočných komplikácii. Počas prác boli aj vyznačené stromy, ktoré je nutné z bezpečnostného hľadiska odstrániť v jesennom období, zároveň musela byť okamžite odstránená 1 lipa v havarijnom stave.

Všetky stromy boli ešte pred začatím prác označené špeciálnymi tabuľkami s číslami, tzv.tagmi. Na základe tohto značenia budeme môcť aj v budúcnosti jednoduchším spôsobom vykonávať kontrolu vitality stromov, prípadne určovať ďalšie ozdravné zásahy v ich korunách.

Mgr. Martina Knížatová, referent pre životné prostredie MsÚ