Pred cestou do zahraničia sa zaočkujte, predítete nepríjemnostiam s infekčnými ochoreniami

116

Jediné očkovanie, ktoré sa môže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie povinne požadovať pred cestou do zahraničia podľa medzinárodných predpisov, je očkovanie proti žltej zimnici, upozorňuje cestovateľov do exotických destinácií MUDr. Viliam Bršiak, vedúci lekár Pracovnej zdravotnej služby ProBenefit.

Vyžadujú ho podľa neho iba štáty, ktoré majú ohniská prírodného výskytu tejto choroby (oblasť rovníkového pásma od 10 st. severnej a do 10 st. južnej zemepisnej šírky – subsaharská Afrika a pralesy Južnej a čiastočne Strednej Ameriky).  Infekcia žltej zimnice je spôsobená vírusom, ktorý na človeka prenesú komáre. Očkuje sa jednou dávkou do svalu najneskôr 10 dní pred odchodom, ochrana trvá 10 rokov. Očkovanie sa vykonáva v Inštitúte očkovania a cestovnej medicíny so sídlom v Žiline alebo Bratislave na základe potvrdenia o dobrom zdravotnom stave cestovateľa, ktoré vystavuje praktický lekár.

Aké očkovanie zvoliť?
Ostatné druhy očkovania závisia od lokality a oblasti, ktorú chcete navštíviť, od dĺžky
pobytu, spôsobu cestovania. Záleží aj na veku, zdravotnom stave, očkovaní v minulosti a
termíne odchodu. Pokiaľ cestujete s deťmi, nechajte si u detského lekára skontrolovať základné očkovanie.
Pred cestou do štátov s nízkou hygienickou úrovňou sa odporúča očkovanie proti
infekčnej žltačke typu A, brušnému týfusu, poliomyelitide, popr. tetanu a záškrtu.
Očkovanie vykonáva praktický lekár, okrem očkovaní proti žltej zimnici. Vyspelé štáty
odporúčajú svojim občanom i ďalšie očkovania s ohľadom na vysokú rozšírenosť
infekčných ochorení v určitých oblastiach a s ohľadom na ich závažnosť. Ide o
očkovanie proti žltačke typu B, japonskú encefalitídu, meningokokovú meningitídu a choleru.

Ktoré ochorenia môžu vážne skomplikovať pobyt a zdravie v zahraničí?
Žltačka typu A – choroba špinavých rúk, ktorá sa vyskytuje v štátoch s nízkou hygienickou úrovňou. Očkovanie sa vykonáva najneskôr 14 dní pred odchodom. Ochrana po tejto prvej dávke trvá pol roka, po druhej dávke (za 6 mesiacov od prvej dávky) 10 rokov.

Žltačka typu B – choroba prenosná sexuálnym stykom a krvou. Odporúča sa pri
opakovaných pobytoch v endemických oblastiach, pri pobytoch trvajúcich niekoľko
mesiacov až rokov alebo pri predpokladaných rizikových aktivitách. Očkuje sa tromi dávkami, ochrana trvá 5 rokov.

Tetanus – u svojho praktického lekára si preverte platnosť očkovania proti tetanu.
Ak ste boli očkovaný pred menej ako desiatimi rokmi, odporúča sa preočkovanie, ak pred viac ako pätnástimi rokmi, je nevyhnutné kompletné očkovanie.

Brušný týfus – odporúča sa pri cestách do oblastí s nízkym hygienickým štandardom.
Nákaza je častá v juhovýchodnej Ázii, na indickom subkontinente, v Afrike, Latinskej
Amerike. Očkuje sa jednou injekciou najneskôr 10 dní pred odchodom. Ochrana trvá tri roky.

Meningokoková meningitída – jej výskyt je najmä v subsaharskej Afrike, v Indii,
Nepále, Saudskej Arábii. Očkuje sa jednou dávkou, ochrana trvá 3 roky.

Japonská encefalitída – je rozšírená vo východnej a juhovýchodnej Ázii, od Indie
až po Japonsko. Očkuje sa v dvoch dávkach s minimálne týždenným odstupom. Tretia dávka sa aplikuje až o 12 mesiacov neskôr.

Detská obrna – odporúča sa cestovateľom starším ako 30 rokov, ktorí cestujú do krajín južnej a juhovýchodnej Ázie.

Cholera – očkovanie je možné, ale nie je všeobecne odporúčané, pretože očkovacie látky poskytujú iba dočasnú a nie celkom spoľahlivú ochranu.

-red-