Ardea organizuje miniligu v hre boccia

327

Hra boccia (čítaj „boča“) je šport určený najmä pre ľudí, ktorí majú poruchu funkcie dolných končatín.

Boccia umožňuje zažiť športové súťaženie ľuďom, ktorí sa žiadnemu inému športu venovať nemôžu. Od roku 1984 sa boccia zaraďuje medzi paraolympijské disciplíny. Pravidlá sú pomerne jednoduché – hráči sa snažia hodiť svoju loptičku čo najbližšie k cieľu. Obaja súperi majú po šesť loptičiek, jeden červenej farby, druhý modrej farby a hádžu na cieľovú loptičku bielej farby. Hrá sa na hladkom povrchu v interiéri. Hráč, ktorý nahádže bližšie k bielej loptičke viac lôpt ako súper, vyhráva.

V Púchove už druhý rok organizuje turnaje hry boccia občianske združenie Ardea, ktoré bolo založené v januári 2019 a venuje sa ľuďom s telesným postihnutím (pripútaných k invalidnému vozíku), ich potrebám a začleňovaniu ľudí s ťažkým postihnutím do riadneho spoločenského a kultúrneho života. Združenie má 20 členov.

1. ročník miniligy boccie sa odohral v roku 2019

Predsedkyňa OZ Ardea Janka Váleková, ktorá pracuje ako osobná asistentka ľudí zdravotne znevýhodnených, nám o svojej aktivite povedala: „Snažíme sa spojiť ľudí so zdravotným znevýhodnením s ľuďmi, ktorí sú zdraví. Hráč pri tomto športe zvyčajne potrebuje asistenta, ktorý mu pomáha. V minulom roku od júna do decembra naše občianske združenie zorganizovalo prvý ročník miniligy pre zdravotne znevýhodnených v loptovej hre boccia. V decembri 2019 sme zorganizovali Mikulášsky turnaj, kde sme vyhodnotili celú súťaž a ocenili víťazov miniligy. Z desiatich hráčov bol v 1. ročníku miniligy najlepší Matej Boháč. 2. ročník miniligy boccia začal novoročným turnajom 18. januára 2020. Do konca kalendárneho roka prebehnú ešte ďalšie tri turnaje. Športové zápolenia prebiehajú v hale Športcentra Púchov, kde nám majitelia všemožne vychádzajú v ústrety a máme dohodnutú spoluprácu na celý rok 2020.“

Výsledky januárového turnaja boccie v Púchove:

1. Ľubor Falis 8 b.
2. Mária Šandorová 7 b.
3. Róbert Gabčo 6 b.

Názov Ardea znamená v preklade „volavka“ a podľa Janky Válekovej si ho vybrali ako pomenovanie svojho občianskeho združenia, pretože chcú volať zdravotne znevýhodnených von medzi ostatných ľudí na spoločné akcie, ktorými môže byť napr. hra boccia alebo aj iné aktivity. „Chceme založiť a registrovať športový klub Ardea, aby sme mohli súťažiť nielen rekreačne, ale aj s perspektívou účasti na súťažiach. Spolupracujeme so žilinskou organizáciou muskulárnych dystrofikov Farfalletta – tá má hráčov boccie, ktorí budú reprezentovať Slovensko na paraolympiáde v Portugalsku. Chceme v budúcnosti trénovať a súťažiť s ich hráčmi a radi by sme vychovali aj v Púchove reprezentantov boccie. V lete by sme chceli so žilinskou organizáciou zorganizovať spoločné sústredenie“, hovorí Janka Váleková.

Okrem boccie plánujú organizovať aj tvorivé dielne

Spoluzakladateľ občianskeho združenia Ardea Michal Gabčo z Púchova je bývalý aktívny hráč boccie. Na otázku aké problémy aktuálne rieši, nám odpovedal: „Momentálne zháňame priestory v Púchove, ktoré by nám vyhovovali z hľadiska bezbariérovosti. ktoré by mali aj toalety prístupné pre vozíčkarov. Naše aktivity nemôžeme rozbehnúť naplno, keď nemáme vhodné priestory. Chceli by sme sa stretávať aj častejšie, ako pri hre boccia raz za mesiac, napr. raz za týždeň. Plánujeme organizovať tvorivé dielne, kde by sme chceli vyrábať rôzne výrobky. Tie by sme potom predávali na púchovských jarmokoch a zároveň sa nimi aj prezentovali v širšej verejnosti.“

Športové aktivity občianske združenie Ardea realizuje aj vďaka finančnému grantu z mesta Púchov. Požiadame tiež o príspevok Trenčiansky samosprávny kraj a oslovujeme s prosbou o pomoc aj súkromných sponzorov. OZ Ardea okrem organizácie hry boccia robí poradenstvo o kompenzačných pomôckach a sprostredkúva asistentov ľuďom so zdravotným postihom. Každý, kto potrebuje asistenta, sa môže na OZ Ardea obrátiť a opačne – kto chce pracovať ako asistent, Ardea mu pomôže nájsť klienta. Osobná asistencia ako aktívna forma pomoci ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím smeruje k integrácii týchto osôb do spoločnosti, skvalitňuje ich spoločenské uplatnenie, môžu študovať, pracovať, mať rodinu, viesť domácnosť aj v rámci svojho zdravotného postihnutia.

Kontakt: 0940 713 746, 0904 082 744 (Janka Váleková), ardeapuchov@gmail.com.

Text a foto: Slavomír Flimmel