Beseda so spisovateľkou na ZŠ Gorazdovej

70

Dňa 12.10. 2022 prijala pozvanie do ZŠ Gorazdovej spisovateľka Petra Nagyová-Džerengová a svojou návštevou potešila žiakov 5. ročníka. Beseda sa niesla vo veľmi uvoľnenej a priateľskej atmosfére, máloktorá ruka pri diskusii zostala nezodvihnutá. Viacerí žiaci spisovateľku poznali zo svojich obľúbených príbehov a doniesli si knihu aj na podpis. Nezúfali ani ostatní, pretože po besede si mohli knihy s podpisom zakúpiť, vrátane najnovšieho titulu, ktorý nie je ešte ani v kníhkupectvách.

„Čítanie je spolupráca čitateľa so spisovateľom.“

To sa do bodky naplnilo v závere besedy, kedy nám spisovateľka prečítala úryvok z knihy a žiaci si zahrali divadielko s bábkami.

To bol ale super deň!

Andrea Panáčková