Laureát celoslovenskej organovej prehliadky

218

V priebehu školského roka sa koná veľa hudobných súťaží a podujatí, ktorých sa zúčastňujú aj žiaci Základnej umeleckej školy v Púchove. Práve september patrí už pravidelne celoslovenskej prehliadke neprofesionálnych organistov, ktorá sa koná vo Zvolene pod názvom Gorazdove organové dni. XXVII. ročník, ktorý sa konal 22. – 24. septembra, ponúkal bohatý program prednášok a hudobných dielní. Záverečný koncert organistov na konal v Kostole Ducha Svätého v Sielnici na novom mechanickom organe z roku 2014. Na tomto koncerte sa predstavili aj žiaci Základnej umeleckej školy v Púchove, a to Ema Martinková a Tomáš Jancík, obaja pochádzajúci z klavírnej triedy p. učiteľa PaedDr. Mgr. art. Jána Gabča, PhD.

Ema Martinková, študentka Gymnázia v Považskej Bystrici, sa počas svojho účinkovania v ZUŠ Púchov zúčastnila mnohých súťaží, kde získala viaceré ocenenia. Klavírna súťaž Banskoštiavnické kladivká 2018 – strieborné pásmo, Súťaž v hre na dvoch klavíroch v Brezne 2019 s Martinou Gombárovou – 2. miesto a tiež celoslovenská organová súťaž v Námestove 2022 – 2. miesto.

Druhým zúčastneným bol Tomáš Jancík, študent Gymnázia v Púchove a žiak 2. ročníka druhého cyklu na ZUŠ v Púchove. Tomáš pochádza z obce Lazy pod Makytou, kde pravidelne účinkuje ako organista a kantor v rím.-kat. Kostole narodenia Panny Márie a kde túto službu vykonáva už šesť rokov.

Podujatie Gorazdove organové dni je celoslovenskou prehliadkou neprofesionálnych organistov. Cieľom prehliadky organistov je pod odborným lektorským vedením pedagógov prispieť ku zvyšovaniu umeleckej úrovne organistov, vytvoriť priestor pre ich verejnú umeleckú prezentáciu, výmenu skúseností a poznatkov, a to aj prostredníctvom odborných seminárov a tvorivých dielní.

Jednou zo základných podmienok pre účastníkov je naštudovanie repertoáru z originálnej organovej literatúry, pričom jednu povinnú skladbu musí obsahovať dielo od skladateľa J. S. Bacha.

Na záverečnom koncerte spomínanej prehliadky sa Tomáš Jancík predstavil so skladbami J. S. Bacha: Prelúdium a fúga g mol BWV 558 a C. Francka: Sortie (Pièces posthumes). Ema Martinková zahrala dielo Prelúdium G dur BWV 568 od J. S. Bacha a Finále: Toccatu na gregoriánsky hymnus „Creator alme siderum“ z Adventnej suity od P. A. Yona. Obidvaja žiaci podali výborné interpretačné výkony, čo následne ocenila aj odborná porota, ktorá jednotlivých organistov hodnotila na záverečnom seminári.

Ako je na tomto podujatí zvykom, porota jedného účastníka odmení titulom laureát. Na XXVII. ročníku Gorazdových organových dní tento titul získal žiak Základnej umeleckej školy v Púchove, Tomáš Jancík.

Kristína Gabčová