Beseda so spisovateľom Štefanom Kaštýľskym

369

Po roku opäť do školskej knižnice Základnej školy s materskou školou v Lednici zavítal spisovateľ z nášho regiónu pán Štefan Kaštýľsky. Priniesol nám ukázať svoju najnovšiu knižku povestí pod názvom Tajuplné rozprávanie spod Bielych Karpát. Pred rokom na besede poprosil žiakov, či by mu nepriniesli jemu neznámu povesť z nášho regiónu, ktorá by sa stala námetom do jeho novej knižky povestí. Veľké poďakovanie patrí žiakovi 5. ročníka Milankovi Loduhovi, ktorý priniesol príbehy Biela pani z Lednice. Teší nás, že aj bohatá ľudová slovesnosť z našej obce má zastúpenie v tomto diele a možno medzi nami rastie nový spisovateľ.

Mgr. Gabriela Cyprianová, riaditeľka školy