Darčeky sa „sypali“ v MŠ 1. mája

289

Keď mesiac december ešte len začal prvou adventnou nedeľou, deťom v MŠ Lienka na Ulici 1. mája sa začali „sypať“ rôznorodé darčeky.

Celý adventný čas sa niesol v príjemnom očakávaní darčekov a návštev. Staršie deti – naši budúci prváci – denne prechádzali schodišťom, kde so záujmom sledovali vznik veľkoplošného obrazu poskladaného ako mozaika z ich výtvarných prác. V rámci projektu viceprimátora Romana Hvizdáka pod záštitou mesta Púchov, presnými ťahmi ceruzky a štetca tvorili Martin Kremeň a Simonka Mazánová rozprávkový obraz.

V pondelok 4. decembra pán viceprimátor Hvizdák v zastúpení pána primátora navštívil MŠ, aby priniesol sladký mikulášsky pozdrav a venoval niekoľko vzácnych chvíľ deťom, ktoré mu s radosťou zaspievali, zarecitovali a zatancovali. S básňami, piesňami a tancom snehuliakov sa niektoré deti predviedli aj na Mikulášskom jarmoku, kde ich tiež neminula odmena. Deň Svätého Mikuláša splnil očakávania sladkých, ale i zdravých balíčkov. Prispeli k nim finančné prostriedky školského stravovania a rodičovského združenia.

Tu ale obdarovávanie nekončí. V pondelok 11. decembra prijali pozvanie do MŠ rodičia, ktorí sa tešili z vystúpenia detí a ochutnali medovníky vykrajované a zdobené ich drobnými rukami. Na druhý deň s radosťou privítali profesionálne Divadlo Lienka z Prievidze – Kanianky s pekelnou rozprávkou o malom čertíkovi, ktorému sa nechcelo chodiť do školy a učil sa na svojich chybách. Aj tu dobro zvíťazilo nad zlom. Potom už nastalo ticho, v ktorom bolo počuť len zosilňujúce sa zvonenie – to sa Mikuláš so svojím pomocníkom, konečne dostal aj do našej materskej školy, aby obdaroval všetky deti.

A prišiel posledný adventný týždeň. To sa už naše schodište lúčilo so svojimi tvorcami krásneho obrazu. Lúčili sa aj deti a so záujmom obdivovali, čo im šikovné maliarske ruky zanechali. Množstvo kresbičiek zakomponovaných aj z ich tvorby bude spríjemňovať túto časť interiéru a možno podnecovať deti k maľovaniu. Ďakujeme preto za pekné dielo, za všetky darčeky a prajeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa pričiňujú o spokojnosť a radosť iných, šťastné a veselé vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku.

Chybová Elena, učiteľka MŠ