Bezpečne počas dušičiek

104
Už tento víkend sa cintoríny stanú miestom hojných návštev.

Počas nasledujúcich dní, v  súvislosti so Sviatkom Všetkých svätých, ako i Pamiatky zosnulých, hrozí zvýšené riziko vzniku požiaru v areáloch cintorínov, resp. v ich bezprostrednom okolí. Návštevníci cintorínov ozdobujú hroby smútočnými vencami, kyticami a množstvom sviečok, ktoré zapaľujú v bezprostrednej blízkosti horľavých materiálov, čím hrozí priame riziko vzniku a následne rýchleho rozšírenia sa požiaru.     

Hasiči preto odporúčajú:

  • neodhadzovať horiace zápalky na zem,
  • dbať na bezpečnosť pri zapaľovaní sviečok (hrozí vzbĺknutie odevu),
  • sviečky v plastových kahancoch neukladať príliš nahusto,
  • zapálené sviečky zabezpečiť proti prevráteniu a ukladať ich v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov (vence, kytice, ikebany, stuhy atď.),
  • zvýšiť dohľad nad deťmi pohybujúcimi sa v blízkosti hrobov a centrálneho pomníka zosnulých.

Polícia varuje pred zlodejmi na cintorínoch

Sviatočné dni sú spojené s návštevou miest posledného odpočinku našich blízkych a s tým spojeným zvýšeným pohybom ľudí na cintorínoch a v ich okolí. Zlodeji využívajú nepozornosť a neprehľadnosť situácie žiaľ aj pri tejto príležitosti. Preto nedajme šancu zlodejom. Odporúčame vozidlo po opustení dôkladne uzamknúť a zobrať si z neho všetky cenné veci a doklady. Taška v aute, hoci aj prázdna, môže prilákať zlodeja. Taktiež upozorňujeme návštevníkov cintorínov, aby kabelky a príručné tašky neodkladali na hroby a nenechávali ich bez dozoru. Majte na pamäti, že zlodej využije každú šancu.

HaZZ, KR PZ SR