Bezplatná mestská autobusová doprava v Púchove pokračuje aj v roku 2023

293

Dobrá správa pre Púchovčanov, mestské zastupiteľstvo schválilo predĺženie bezplatnej dopravy pre občanov s trvalým pobytom.

Projekt bezplatnej dopravy pre dopravné karty REZIDENT bol spustený 1.9.2022. Zľava cestovného bola zadefinovaná len do konca roka 2022. Išlo o testovaciu prevádzku, ktorej výsledky sme chceli vyhodnotiť na konci roka. Ďalším argumentom limitujúcim platnosť zľavy boli blížiace komunálne voľby. Staré mestské zastupiteľstvo nechalo možnosť novému zastupiteľstvu prehodnotiť uvedenú zľavu, nakoľko každá takáto zľava je nákladom, ktorý je hradený z rozpočtu mesta.

Po vyhodnotení troch mesiacov môžeme s uspokojením konštatovať, že rast prepravy cestujúcich má výrazný stúpajúci trend. Tento faktor, zavážil pri rozhodovaní poslancov predĺžiť platnosť zľavy počas celého nasledujúceho roka. Uvediem niekoľko čísiel. Za tri mesiace sme predali alebo pretypovali viac ako 600 kariet v režime Rezident, určených výhradne pre občanov Púchova. Je predpoklad, že minimálne ďalších 200 až 300 občanov túto možnosť ešte v nasledujúcom roku 2023 využije. Čo sa týka množstva prepravy cestujúcich nárast o 55-tisíc prepravených osôb za 11 mesiacov roku 2022 oproti porovnateľnému roku 2021 je sľubný, pozitívny trend.

Dovoľujem si práve v súvislosti s ekonomickými dopadom projektu na rozpočet spoločnosti Autobusová doprava Púchov a.s. ako aj na rozpočet mesta apelovať, aby občania, čo najviac využívali autobusovú dopravu. Je to služba pre občanov, je to služba, ktorá sa snaží v čase rastu životných nákladov pomôcť občanom a znížiť ich výdavky na dopravu. Nie každé mesto túto výhodu poskytuje svojim občanom.

Občanov bude určite zaujímať ako nastane predĺženie platnosti zľavy? Ako nás informovala spoločnosť Transdata, úpravou softvéru podľa našich požiadaviek bude pre doposiaľ vydané karty REZIDENT zadefinovaná nová platnosť zľavy s expiráciou do 31.12.2023. Takže odpadá návšteva v Púchovskom informačnom centre a majiteľ doposiaľ vydanej karty REZIDENT môže od 1.1.2023 bez obmedzení naďalej využívať bezplatnú dopravu. Po nastúpení do autobusu po 1.1.2023 a zaregistrovaní sa dopravnou kartou REZIDENT systém automaticky vygeneruje platnosť zľavy do 31.12.2023. Všetky nové karty alebo pretypované karty REZIDENT obstarané v Púchovskom informačnom centre po 12.12.2022 budú vydané už s novou platnosťou zľavy.

Viliam Karas, predseda predstavenstva Autobusová doprava Púchov, a.s.