V advente bližšie k nebu – záver roka v Dennom centre seniorov Púchov

92

Už len tri dni nás delia od najkrajších sviatkov roka Vianoc. Máme však za sebou obdobie posledného mesiaca v roku. Bolo to obdobie štyroch týždňov a jeho duchovný význam pripomína adventný veniec so štyrmi sviečkami. Každá z nich má svoj význam.

A tak pri príprave činnosti denného centra na december sa samospráva snažila naplánovať také podujatie pre svojich členov, aby sme si všetci pripomenuli najväčší prínos Vianoc a adventného obdobia pred nimi. Aby sme pochopili, že celý náš život by mal byť pre nás akýmsi adventom – očakávaním príchodu nášho Vykupiteľa.

Preto sme aj pri rozhodovaní, čím ozdobiť pre denné centrum pridelený vianočný stromček pred divadlom vybrali návrh – zhotovenie ozdôb, ktoré nám pripomínajú posolstvo štvrtej adventnej nedele – nádej večnosti – ako napr. hviezdičky. Vystrihovali sme ich z vyradených a nepotrebných CD na ručných prácach a druhého decembra sme ich spoločne povešali na náš stromček a zúčastnili sa celomestského podujatia Rozsvietenie stromčekov.

Z Púchovskej kultúry a.s. sme dostali úlohu pripraviť a nacvičiť polhodinový program na III. adventnú nedeľu, s ktorým sme vystúpili pre púchovskú verejnosť v nedeľňajšom popoludní 11. decembra na Pešej zóne. Aj tento program sme zamerali na to, aby sme si pripomenuli posolstvo štyroch adventných sviečok a to pokoj, viera, láska a nádej.

V decembri sme stihli urobiť ešte aj výlet . Ani sme neboli ďaleko, len kúsok od Púchova – na hore BUTKOV – vystúpili sme teda bližšie k nebu. Viac ako dvadsať členov DC spolu kráčalo po krížovej ceste. Kráčali sme všetci vedľa seba možno každý s iným motívom. No všetci sme prišli najskôr až pod Butkovský kríž, ktorý je znakom Božej lásky. A potom si pozreli celý areál – Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva.

Na začiatku našej cesty sme sa stretli s jedným z iniciátorov vzniku tohto najmladšieho pútnického miesta na Slovensku s pánom Antonom Barcíkom, ktorý nám priblížil jeho vznik a budovanie. S pozornosťou sme však sledovali posolstvo pátra Eliasa Vellu o tejto „HORE“, ktoré nám pán Barcík prečítal Tento známy kňaz a exorcista z Malty vyslovil historickú vetu: „Postavte na tejto hore kríž“. Tento kríž požehnal práve on v roku 2013. A napokon postupne pribúdali ďalšie sakrálne diela. Vďaka ktorým na tejto hore vznikla galéria krásy a pokory a práve krížová cesta, ktorú sme prešli nás doviedla k tomuto vrcholu

Sme radi, že medzi nás v predvianočnom čase zavítala pani primátorka Katarína Heneková spolu s vedúcou sociálneho oddelenia Danielou Gabrišovou na našom podujatí v kine. Prišla, aby nám zaželala a poďakovala za našu činnosť a tiež odovzdala vianočné darčeky od mesta. Touto cestou mestu úprimne ďakujeme a aj za všetku pomoc v tomto roku.

Aj v dennom centre sme sa snažili svojimi aktivitami pripraviť sa aj duchovne na Vianoce. Mysleli sme pri tom aj na hore Butkov. Sme radi, že sme sa cítili na tejto hore bližšie k nebu – uvedomovali si posolstvo štyroch adventných sviečok. Preto sme aj generálnu skúšku na naše vystúpenie na III. adventnú nedeľu mali na javisku tejto hory kde vystupujú „hviezdy“.

V mene všetkých členov denného centra seniorov želám čitateľom Púchovských novín radostné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia a pokoja.

Emília Luhová