Bezplatná MHD v meste Púchov je našim cieľom

361

Na júnovom mestskom zastupiteľstve v Púchove bolo odsúhlasené odkúpenie akcií spoločnosti Autobusová doprava Púchov, a.s. do výlučného vlastníctva Mesta Púchov. Po polroku Púchovské noviny oslovili nového predsedu predstavenstva a štatutára tejto spoločnosti Viliama Karasa s niekoľkými otázkami.

Skúste nám priblížiť, čím ste sa museli po nástupe do funkcie v prvom rade zaoberať?

Presne tým, čo ste v úvode spomenul. Jednoducho, kúpa spoločnosti do výlučného vlastníctva mesta znamená aj hromadu nových povinností, ktoré musí štatutár zabezpečiť. V prvom rade som spolu s pani primátorkou uistil všetkých zamestnancov a u nás sú to len šoféri, že o ich prácu má spoločnosť a mesto záujem. Klasickým príkladom potreby stabilizácie zamestnancov sú problémy so šoférmi u novo vysúťaženého dopravcu poskytujúceho autobusovú dopravu pre Bratislavský samosprávny kraj. Som skutočne rád, že u nás takýto problém nenastal a všetci šoféri pokračujú v práci, o čom svedčí, že autobusy jazdia od rána do večera. Ďalšou úlohou, ktorá ma zamestnávala od samého začiatku bola otázka, ako sa postaví k pokračovaniu ponúknutej spolupráci spoločnosť ADP, s.r.o. a ADP servis, s.r.o., ktoré nám dlhodobo poskytujú externé administratívne ako aj servisné služby pre autobusy.. Momentálne spolupráca pokračuje a každá strana prehodnocuje svoje možnosti a preto ma náročné jednania ešte len čakajú. No a aby som to na začiatku nemal také jednoduché spoločnosti končila v októbri licencia na dopravu v meste Púchove ako aj zmluva, prostredníctvom ktorej sme poskytovali služby hromadnej dopravy vo verejnom záujme pre mesto. Som rád, že tieto základné veci máme za sebou a môžeme sa venovať zatraktívneniu mestskej dopravy aj modernizáciou vozového parku..

Budú teda ďalšie nové autobusy v meste?

Dúfam, že áno, robíme všetko preto. Občania určite zaregistrovali, že pribudli tri Solarisy, na ktoré máme dobré odozvy od občanov. V súčasnosti finišujeme v spolupráci s Mestom Púchov na doplnení a podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci zverejnenej výzvy IROP, na projekt na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy s názvom „Bezpečná a ekologická doprava v meste Púchov“. Z tohto projektu máme reálnu možnosť získať 3 nové autobusy, ktoré by boli veľkým prínosom pre riešenie súčasnej hromadnej dopravnej situácie v meste. Keďže boli doplnené finančné prostriedky v danom programe, urobíme všetko pre to, aby sa naša snaha aj skutočne zrealizovala, a aby mohli v roku 2023 v meste občania využívať nové ekologické, bezpečné, moderné autobusy.

Aké sú vaše ciele do najbližšieho obdobia?

Ako som už uviedol, momentálne sústredíme všetky sily na prípravu tohto projektu, vedúceho k získaniu nových autobusov v meste. Avšak musím povedať, že už niekoľko mesiacov spolu s primátorkou mesta Katarínou Henekovou intenzívne pracujeme na projekte bezplatnej mestskej autobusovej dopravy v meste, pričom nechceme, aby mesto stále zvyšovalo finančné zdroje v tejto súvislosti do spoločnosti Autobusová doprava Púchov, a.s. Celá podstata tkvie v tom, aby občania využívali mestskú autobusovú dopravu pri potrebe cestovania za prácou či službami, čo by malo odľahčiť dopravnú situáciu v meste, najmä v ranných a popoludňajších hodinách. Evidujeme tiež veľký problém s parkovaním pri najväčších zamestnávateľoch v meste. Jeho riešením je jednoznačne zníženie počtu individuálnej dopravy, čo bude mať zaručene dopady aj na zlepšenie ekologickej situácie v meste. Taktiež by sa zjednodušil proces nástupov a výstupov do autobusov, čo by viedlo k efektívnejšej a rýchlejšej preprave.

Nechcem zatiaľ predbiehať a sľubovať nemožné, avšak naším cieľom je, aby sme spolu s Mestom Púchov v prvej polovici roka 2022 predstavili tento projekt nielen poslancom, ale i občanom nášho mesta. Takže jazda zadarmo nemusí zostať len doménou študentov a starších občanov, tak ako je to v našom meste už niekoľko rokov, ale všetkých, ktorí pochopili, že nie individuálna, ale hromadná preprava je cesta a budúcnosť moderného mesta.

Čo je nové s integráciou dopravy?

Áno, otázka integrácie je na programe dňa. TSK vytvorí Integrovaný dopravný systém v rámci funkčného regiónu územia Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja, ktorý bude budovaný na základe čiastkových integrovaných systémov v mestských aglomeráciách oboch krajov a bude prepojený so systémami v ďalších krajoch SR. Úloha pre Púchov a obce nášho okresu je nájsť vzájomné prepojenie pri spoločnej integrácii, čo následnej realizácii projektu len prospeje.

Pripravil Slavomír Flimmel