Bezplatné cestovanie v mestskej hromadnej doprave

365

Ahojte Púchovčania, začnem zaujímavou otázkou. Chceli by ste sa celoročne voziť v púchovskej MHD zadarmo? Odpovede môžu byť rôzne, ale vedzte, že neboli by sme prvou samosprávou na Slovensku. V tomto nás predbehlo mesto Komárno a o niečo podobné sa usiluje a zvažuje mesto Vranov nad Topľou.

Čo vedie samosprávy k takémuto kroku? V prvom rade to je neúmerný nárast počtu áut v mestách, čoho dôsledkom je znečistené ovzdušie, hluk, prach, prehustená premávka a hlavne v exponovaných časoch kolóny áut a preplnené križovatky. Zavedením bezplatnej dopravy v MHD pre všetky vekové kategórie obyvateľov Púchova môže mesto svojich obyvateľov naučiť prirodzene využívať túto formu cestovania, čím by sa spomínané záťaže eliminovali a aj vzhľadom na zníženie uhlíkovej stopy, o ktorej sa v poslednom čase tak veľa hovorí.

Takýto radikálny krok musí prejsť odbornou verejnou diskusiou, odbornými komisiami pri mestskom zastupiteľstve a samotným schválením poslancami v mestskom zastupiteľstve, pričom celé financovanie by išlo z mestskej pokladnice. A hlavné slovo s pečiatkou a podpisom má vedenie mesta.

O tom, že je to zaujímavá myšlienka nasvedčuje fakt, že v septembrovom termíne býva na Slovensku európsky týždeň mobility. V praxi to znamená, že v niektorých mestách je celý týždeň bezplatná MHD doprava. Aspoň taká malá lastovička. Aj niektoré svetové metropoly pristúpili a zvažujú ako dostať ľudí do autobusov, trolejbusov, električiek. Tento projekt je tam veľmi úspešný a v mestách je výrazne menej áut.

Mesto Púchov, ako zriaďovateľ a integrátor dopravnej obslužnosti v meste chce zvýšiť využitie verejnej dopravy. Jedným z ďalších faktorov prečo cestovať zadarmo verejnou dopravou, je samotný pokles cestujúcich v MHD napriek nárastu odjazdených kilometrov jednotlivých autobusových liniek. A matematika nepustí, menej cestujúcich rovná sa menší príjem z predaja cestovných lístkov, ktorý nepokryje náklady spojené s touto dopravou. A tak strata, ktorá je reálna, je každoročne doplácaná z mestskej kasy. A náklady sa budú vzhľadom na vývoj cien v službách každoročne len a len zvyšovať. Jednoducho povedané, ak majú autobusy premávať minimálne v tomto cestovnom poriadku, tak nech aj sú využívané občanmi. Za vyzdvihnutie stojí fakt, že už niekoľko rokov má mesto Púchov aspoň zľavnené cestovanie alebo úplne zadarmo pre žiakov a určité vekové a sociálne skupiny.

Optimálne by bolo, ak by hromadná doprava bola bezplatná pre všetkých cestujúcich na našom území, či už do zamestnania, k spojom, k lekárovi alebo sú tu jednoducho na návšteve. Bolo by fajn si uvedomiť a to neplatí iba pri tejto téme, ale všeobecne, že obyvatelia Púchova s prechodným bydliskom si majú vstúpiť do svedomia, uvedomiť si skutočnosť a prihlásiť sa na trvalý pobyt v meste a tak sa vlastne zaregistrovať na mestskom úrade a stať sa oficiálne obyvateľom mesta. To by znamenalo, že jeho dane (mestské a podielové zo štátu) poputujú do mestskej kasy. Mesto by z nich teoreticky dokázalo takúto dopravu prefinancovať, alebo napr. investovať do zlepšenia autobusových zastávok.

Toľko moja úvaha o bezplatnom cestovaní. V skutočnosti si musíme uvedomiť, že doprava zadarmo v skutočnosti úplne zadarmo nie je, vždy to niekto musí uhradiť. Zostáva dúfať, že v blízkej budúcnosti v prípade poslaneckej dohody a spoločenskej nálady v meste sa môžeme pridať k samosprávam z úvodu článku.

Každý jeden z nás sa musí zamyslieť, či koná rozumne, ekologicky, ekonomicky a či svoju automobilovú individuálnu dopravu neodkladne potrebuje.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ