Billa žiada závory na jedinom bezplatnom parkovisku v centre mesta

1219

V stredu 3. februára 2016 sa členovia komisie dopravy, služieb a bytovej politiky stretli na prvom tohtoročnom rokovaní. Medzi prvými sa dostala na pretras križovatka ulíc Komenského a Janka Kráľa, ktorú Púchovčania môžu poznať ako „staré pumpy“.

Komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť navrhovanú úpravu „ostrovčeka“ po vyjadrení dopraveného inžiniera tak, aby jeho jedna strana slúžila jednosmerne ako výjazd a druhá ako vjazd na Ulicu J. Kráľa z Komenského ulice. Členovia komisie odporučili i vyčlenenie jedného zo šiestich pripravovaných parkovacích miest na Rastislavovej ulici pre vodičov so ZŤP preukazom. Na programe bola i žiadosť spoločnosti Billa o inštaláciu závor pri vstupe na parkovisko vedľa jej predajne. „Mala by sa tým obmedziť bezplatná doba státia na parkovisku na 60 minút a po jej prekročení by vodiči zaplatili 2 € za každú začatú hodinu,“ oboznámila členov komisie so žiadosťou vedúca oddelenia dopravy a služieb Alena Vavrová. Komisia zatiaľ nevydala jednoznačné stanovisko k závorám pri predajni Billa. Vyžiadala si od spoločnosti predloženie technickej dokumentácie k projektu a prehodnotenie možnej doby bezplatného parkovania.

Parkovacie miesta na Námestí slobody na úkor zelene

Podobne, ako sa minulý týždeň zaoberala komisia výstavby vnútroblokom ulíc Ferka Urbánka a Vladimíra Roya, tak i túto stredu prejednávala pripravované zmeny na tomto mieste komisia dopravy, služieb a bytovej politiky. Jej členovia uvítali pripravovanú zmenu vo vnútrobloku s tým, že i tu budú parkovacie miesta včlenené do systému plateného parkovania mesta Púchov. Z komisie výstavby bol na rokovanie v stredu presunutý i bod, ktorý obsahoval návrh poslankyne Ireny Kováčikovej na vybudovanie nových parkovacích miest na Námestí slobody. Daňou za ďalšie parkovacie miesta by mal byť výrub 11 stromov, ktorých spoločenská hodnota spolu prekračuje 9 000 €. Členovia komisie odporučili mestskému zastupiteľstvu bod schváliť po konzultácii s poslancami z tohto obvodu. Na programe bol i problematický výjazd na hlavnú cestu pri lesníckej bytovke v mestskej časti Vieska. Komisia navrhuje ako riešenie neprehľadnej situácie zakúpenie a umiestnenie dopravného zrkadla. Súčasťou prerokovaného programu bol i cyklochodník pred Základnou umeleckou školou. Ten zúčastnený členovia navrhujú zrušiť.

Nová čerpacia stanica a jediný záujemca o reštauráciu v novom dome kultúry

Dvojhodinové rokovanie komisie dopravy prinieslo i odporúčanie mestskému zastupiteľstvu schváliť výstavbu novej čerpacej stanice v dnešnom areáli firmy MAKYTA na Vsetínskej ceste. Súčasťou bodu „Rôzne“ bolo i rozhodnutie prítomných členov o odstránení plechovej autobusovej zastávky na Hollého ulici z dôvodu zlého technického stavu s tým, že v budúcnosti by ju mala nahradiť nová. Komisia prejednávala i obsadenie prázdnych reštauračných priestorov v budove Divadla firmou LOREM FOOD, ktorá sa prihlásila ako jediný záujemca o prevádzku stravovacieho zariadenia na Hoenningovom námestí. Odporúčací charakter malo rozhodnutie komisie pri žiadosti spoločnosti AWISO o umiestnenie automatu na sviečky v areáli mestského cintorína. Na záver sa členovia komisie dopravy snažili „zoškrtať“ niektoré žlté čiary, ktoré bránia zastaveniu a státiu vozidiel na okrajoch vozoviek v meste. Na ďalších zasadaniach by malo dôjsť k ďalším úpravám zákazu státia v uliciach Púchova.

-pam-