Blahoželanie Štefanovi Rosinovi k jeho 90. narodeninám

415

Deň 7. júl 2022 patril v meste Púchov osobnosti, ktorá sa zaslúžila o rozvoj mesta, a to či už z hľadiska priemyselného, technologického, športového, kultúrneho či akademického. Dr.h.c., Ing. Štefan Rosina, ktorý je od roku 2013 čestným občanom mesta Púchov, sa dožíva úctyhodného životného jubilea 90 rokov.

Primátorka mesta Katarína Heneková Štefana Rosinu osobne navštívila, aby mu za prítomnosti jeho najbližšej rodiny odovzdala za Mesto Púchov Ďakovný list za celoživotné dielo pri rozvoji mesta Púchov a malý darček. Do ďalšieho životného obdobia mu zaželala predovšetkým veľa zdravia, ktoré je v živote človeka to najdôležitejšie, pretože potom už to všetko prichádza ruka v ruke – šťastie, spokojnosť, radosť z početnej a láskavej rodiny, priateľov. Štefan Rosina sa pri tejto výnimočnej príležitosti zapísal taktiež do Pamätnej knihy Mesta Púchov, v ktorej už navždy ostane tento moment zaznamenaný pre ďalšie generácie občanov mesta Púchov.

Po oficiálnej gratulácii nasledoval príjemný rozhovor, v ktorom Štefan Rosina zaspomínal na svoju činnosť v meste, zároveň vyzdvihol veci, ktoré sa v posledných rokoch v meste vybudovali či posunuli o niekoľko krokov vpred, čo nasvedčuje o progresívnom prístupe k rozvoju mesta, o čo sa usiloval a zaslúžil aj on sám. V mene primátorky mesta Púchov ďakujeme za srdečné privítanie Štefanovi Rosinovi a jeho rodine – je nám cťou, že sme i my mohli byť pri tomto dôležitom životnom okamihu. Ďakujeme a prajeme všetko najlepšie!

Laura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel