Stretnutie púchovských jubilantov za I. polrok 2022

176

Po troch rokoch sa 29. júna 2022 v priestoroch Divadla Púchov pod taktovkou ZPOZ pri MsÚ Púchov opäť uskutočnilo stretnutie spojené s gratuláciou vedenia mesta všetkým seniorom – jubilantom, ktorí v danom roku oslavujú životné jubileum.

Poslanci MsZ v Púchove Peter Žiačik a Irena Kováčiková spolu s viceprimátorom Lukášom Ranikom a primátorkou Katarínou Henekovou obdarovali kvetmi všetkých seniorov, oslavujúcich 65., 70., 75., 80., 85., 90. jubileum a vyššie, ktorých bolo na stredajšie posedenie pri malom občerstvení, ľudovej hudbe DĽH Lachovček, speve Bronislavy Riljakovej. Pozvaných bolo 409 jubilantov, z ktorých pozvanie prijalo 136 z nich. Tí si svoj slávnostný okamih vychutnali s priateľmi a známymi, čo bolo pre seniorov príjemným spestrením ich jesene života. Najstaršími spomedzi seniorov boli 93-roční Jozef Škvarna a Alžbeta Rakytová.

Primátorka Katarína Heneková vo svojom príhovore jubilantom povedala: „Nestrácajte vieru, radosť a chuť do života. Prebúdzajte sa každé ráno s úsmevom na tvári. Nenapĺňajte svoje dni pasivitou, pochmúrnosťou, zamračenosťou. Vaša jeseň života je totižto prameňom rokmi zhromaždenej múdrosti, a my si uvedomujeme, kto ste Vy pre nás – ľudia, ktorých tváre sú zbrázdené vráskami a vlasy pokryté striebrom plynúceho času, ktoré odrážajú životné skúsenosti, tak cenné pre ďalšie generácie. Nezabúdajte na to, že nie ste osamelí, pokiaľ máte okolo seba či už rodinu, alebo pravých priateľov, a že ste pre všetkých ostatných stále rovnako dôležití. A verte, že práve toto poznanie práve spomalilo čas starnutia. Milí naši jubilanti, prajem Vám, aby ste ešte dlho prebývali medzi nami, nech Vás zdravie, láska a spokojnosť sprevádzajú každý deň. Možno aj preto je život nádherný, že stále je čo objavovať a hľadať aj v sebe samom, aj v nekonečnom vesmíre, aj v každom blízkom, neznámom i známom.“

Na ďalších jubilantov sa tešíme v druhom polroku už na jeseň.

Laura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel