Blížiace sa zimné obdobie odštartovalo monitoring zjazdnosti ciest

21

Od 1. novembra do 31. marca nasledujúceho roka sú ťažké stroje i zamestnanci Správy ciest TSK v pozore, aby zabezpečili zjazdnosť ciest II. a III. triedy a vybraných úsekov ciest I. triedy počas zimného obdobia.   

Zimná údržba na území kraja je na 1 486 kilometroch ciest II. a III. triedy a 296 km ciest I. triedy zabezpečovaná prostredníctvom 11-ich cestmajsterstiev. V pohotovosti je pripravených je 58 sypačov, 27 nakladačov, 11 traktorov s pluhom, 8 snehových fréz, 3 traktory s posypom a v prípade mimoriadnej situácie 13 ks zmluvnej techniky. V pohotovosti bude aj viac ako 260 zamestnancov Správy ciest TSK počas nepretržitého režimu (24 hodín), vrátane dní pracovného voľna, pracovného pokoja či sviatkov. Správa ciest TSK má k dispozícii viac ako 21 tisíc ton posypového materiálu, a to chemického, inertného i zmiešaného. Minuloročná zimná údržba vyšla župu na takmer 3 milióny eur.

Zjazdnosť ciest je možné sledovať na webovom sídle www.bellmet.eu, obmedzenia môžu vodiči nahlasovať na jednotlivé dispečerské pracoviská Správy ciest TSK. Župa na nákup techniky na zimnú i letnú údržbu vyčleňuje už tretím rokom finančné prostriedky, tento rok vo výške 2,94 mil. eur. 

TSK