Bojové umenia opäť v Púchove

452

Po rokoch sa opäť konal Pohár Slovenskej federácie karate a bojových umení v Púchove.

11.3.2023 sa v STC Aréne v Púchove stretli na ďalšom kole Pohára SFKaBU priaznivci karate a kobudo z celého Slovenska. Primátorka Púchova JUDr. Katarína Heneková privítala v hale Prezidenta SFKaBU Daniela Barana, generálneho sekretára Petra Kotáska, 35 rozhodcov a vyše 270 pretekárov. Účasť 25 klubov a 427 štartov bola zatiaľ najvyššia akú sme v Púchove mali. Usporiadatelia pripravili po prvý raz 5 zápasísk a niekoľko rozcvičísk s žinenkami tatami pre súťažiacich, čo priblížilo samotnú súťaž bližšie k veľkým svetovým a európskym turnajom.

V úvode turnaja zaznela jedna prekvapivá informácia, ktorou Slovensko vo svete karate opäť vyniklo. Po prvýkrát v histórii získali členovia SFKaBU učiteľský titul v karate Kyoshi od Goju ryu Kokusai Karate Kobudo Renmei. Je to o to vzácnejšie, že doteraz táto federácia neudelila takýto titul nikomu mimo Okinavy. Sensei Ľudovít Divinec, ktorý pred mesiacom viedol v Púchove celoslovenský seminár a reprezentační tréneri Ján Dado, a Ľubomíra Dado Klementisová, získali titul KYOSHI za celoživotný prínos pre karate na Slovensku, šírenie dobrého mena okinavského karate a kobudo doma i v zahraničí a za dlhoročné štúdium bojových umení.

SFKaBU je federácia, ktorá trénuje hlavne tradičné okinavské Go Ju Ryu karate a Ruey ryu kobudo, kde sa bojuje hlavne a palicou Kon, veslo Eku, Sai, kosákmi Kama a Timbe – kombináciou korytnačieho panciera a krátkeho ostrého bodla. Snaha striktne zachovávať charakter bojového umenia, tak ako ho učia majstri kyuho ŠO DO KAN školy GO JU RYU a pritom udržať aj súťaž pre mladých fanúšikov, odlišuje túto organizáciu od čisto športových organizácií, kde už dochádza k miešaniu štýlov a strácajú sa stovky rokov tvorené bojové systémy. Pri zápase kumite nechceme povoliť nebezpečné techniky, ktoré sú v boji najefektívnejšie. Divácky pekné techniky sú zasa pre útočníka mimoriadne riskantné. Preto sa učia hlavne staré okinavské kata, pričom aplikácie sa vysvetľujú úplne len tým, ktorých si okinavskí učitelia patrične preverili.

Čo sa týka výsledkov, Púchovčania získali 4 zlaté, 6 strieborných a 4 bronzové medaile a dve pekné 4. miesta. Najcennejšia bola zlatá družstva do 12 rokov v Zložení Matej Jancík, Matej Behro a Ninka Zjavková, ktorá zaskakovala za neprítomnú Niki Arany. Matejovi Jancíkovi ušlo v kategórii Goju ryu kata 12 ročných prvé miesto o 2 desatinky bodu a aj Ninka Zjavková získala striebro medzi 10 ročnými dievčatami do 6.kyu s veľkým náskokom. Všetci medailisti sú zverejnení na Facebooku púchovských karatistov.

Čo však tešilo priaznivcov karate v Púchove najviac, bol perfektný tímový duch, ktorý priniesli všetci , ktorí pomáhali pri príprave a organizácii, pri výrobe krásnych plagátov, výzdobe haly či príprave občerstvenia pre rozhodcov a účastníkov, bývalí pretekári, ktorí prišli pomôcť pri stolíkoch alebo lekárovi, alebo kamaráti, ktorí požičali tatami, čo prispelo v úrovni turnaja. Toto a priateľská atmosféra prispeli k tomu, že v Púchove prebehol minulý víkend jeden, podľa následnej odozvy účastníkov, z najlepších turnajov Slovenského pohára.

František Komora
Foto: Slavomír Flimmel