Predstavujeme nové konateľky Púchovskej kultúry

1837

Od 1. marca 2023 má mestská spoločnosť Púchovská kultúra, s.r.o. nové vedenie. Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí schválilo za konateľov spoločnosti Evu Maslákovú a Máriu Balážovú, ktoré Púchovské noviny navštívili s prosbou o rozhovor.

Prezraďte čitateľom Púchovských novín niečo o sebe (odkiaľ pochádzate a kde ste doteraz pracovali…).

EM: Mojím domovom od narodenia až doposiaľ je Púchov – Horné Kočkovce. Práve 1.3.2023 som oslavovala 20. výročie nástupu do zaujímavého sveta púchovskej kultúry.

MB: Pochádzam z Horných Kočkoviec, v Púchove bývam 32 rokov. Bola som zamestnaná v jednej firme, ktorá už neexistuje, pre kultúru v našom meste pracujem pomerne dlho – v januári uplynulo 25 rokov.

Mohli by ste prezradiť aj niečo zo svojho súkromného života (rodinné pomery, prípadne záľuby, ktorým sa venujete vo voľnom čase)?

EM: Čo sa týka môjho súkromného života… som vydatá 32 rokov, manžel je o šesť rokov starší, pracuje v Continental Matador Rubber, Púchov. Dcéra Lenka je t.č. na materskej dovolenke a syn Michal pracuje v Trenčianskej firme Vaillant. Medzi moje najsilnejšie záľuby patrí vnúčik Danko. Okrem toho milujem záhradku, prírodu, dobrú knihu.

MB: Som vydatá, s manželom sme vychovali tri šikovné dcéry. Najstaršia dcéra Mária podniká v oblasti grafiky a dizajnu. Druhá dcéra Monika je finančnou analytičkou a najmladšia Gabriela je t.č. na materskej dovolenke. Momentálne sa teším z prvého vnúčika Šimonka.

Aký máte vzťah k mestu Púchov a jeho kultúre?

EM: Mesto Púchov je mojím rodiskom. A keďže moja nebohá mama bola voľakedy dávno poslankyňou, tak môj vzťah k Púchovu a k Púchovčanom je veľmi vrúcny aj jej zásluhou. Musím sa priznať, že mám veľmi rada ľudí – Púchovčanov, ktorí mi pri mojej práci spríjemňujú život a veľa, veľakrát dávajú veľmi cenné rady… Práve ľudia, ktorí chodia na naše kultúrne podujatia, či už do Divadla, pešiu zónu sú našou studnicou nápadov. Jeden chce folklór, iní šláger, niektorí si pýtajú kabaret, či vážnu hudbu.

MB: Púchov poznám odmalička. Veľmi vzácne sú mi prechádzky večerným Púchovom, pri ktorých sa mi premietajú rôzne myšlienky súvisiace s kultúrou. Neraz sa vraciam do spomienok na starý dom kultúry, kde naša práca bola úplne iná ako dnes. Rada si spomínam na rôzne kultúrne podujatia a bývalých kolegov.

Ktoré aktuálne problémy kultúry v meste Púchov považujete za prioritné? S akými plánmi nastupujete do novej funkcie?

EM, MB: Práve nedávno sme riešili otázku, čo by sa ľuďom najviac páčilo a bolo vhodné na desiate výročie otvorenia Divadla v septembri t.r. Mali sme od ľudí viac tipov. A viete kto vyhral? … Ale to si necháme ako prekvapenie… Avšak môžeme prezradiť, že toto naše už okrúhle výročie si chceme pripomenúť minimálne trojdňovým programom, na ktorom práve pracujeme. Čo sa týka kultúry, najväčší problém momentálne sú financie. Je veľmi dôležité dohodnúť sa na výhodnej cene, alebo zrealizovať program, ktorý je v réžii Púchovskej kultúry, s.r.o. ( bez finančných nákladov na dané kultúrne podujatie). Veľakrát nám pomáhajú aj sponzori, ktorým touto cestou veľmi pekne ďakujeme.

Ako si navzájom rozdelíte svoje kompetencie, resp. prácu?

EM, MB: Naše funkcie sú staronové, pretože pracovné povinnosti nám zostali a pribudla ešte väčšia zodpovednosť. Avšak teraz sa naša práca bude prelínať a rozhodovať budeme spoločne. Prácu a kompetencie máme rozdelené v rámci staronovej organizačnej štruktúry tak, aby plne fungoval chod Divadla k spokojnosti našich divákov.

Na aké najvýznamnejšie kultúrne akcie sa môžu tešiť obyvatelia Púchova v tomto roku?

EM, MB: Máme pripravený plán na všetky tradičné mestské kultúrne akcie. V máji začíname zahájenie sezóny na novootvorenom amfiteátri na Ilonke koncertom Kollárovcov, na jún pripravujeme Folklórny Púchov a v rámci kultúrneho leta bude na Ilonke i premietanie filmov a koncerty. Samozrejmosťou bude pre žiakov a študentov zahájenie Kultúrneho leta na pešej zóne s vyhodnotením obľúbenej motivačnej súťaže „ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU“. Pri príležitosti 10. výročia otvorenia Divadla plánujeme v septembri kultúrny blok podujatí, ktorý ukončíme koncertom veľmi populárneho speváka so skupinou. Všetky aktuálne podujatia môžete sledovať na našom webe www.kultura.puchov.sk, ktorý pravidelne aktualizujeme a dopĺňame.

Aká je aktuálna situácia v púchovskom divadle a kine?

EM, MB: Momentálne sa tešíme veľkému záujmu o naše podujatia – či už sú to divadlá, koncerty, folklór, kino, kurzy. Chceme pripomenúť, že tento rok budú viaceré premiéry našich divadelných súborov, pripravujeme program detských folklórnych súborov ku Dňu matiek. Najbližšia premiéra nášho bábkového súboru D121 bude už 19.3. a repríza 26.3.2023 v bábkovej sále na Námestí slobody.

Čo bude nové tento rok v Župnom dome?

EM, MB: V Župnom dome sa neustále niečo deje. Petra Pobežalová z OZ Podivný barón zastrešuje alternatívne kultúrne podujatia, mimochodom veľmi všestranné a zaujímavé. Veľa ľudí sa zaujíma o Múzeum púchovskej kultúry a hlavne detičky sa tešia zo Siene bábok.

Púchovská kultúra, s.r.o. zastrešuje aj vysielanie Púchovského magazínu na TV Považie a vydávanie Púchovských novín. Plánujú sa nejaké zmeny v najbližšom období v týchto médiách?

EM, MB: Vysielanie Púchovského magazínu na TV Považie bude v najbližšom období bezo zmeny. Z dôvodu úspory nákladov od 1.1.2023 sme zmenili periodicitu vydávania zo 45 vydaní ročne na 24 vydaní ročne, t.j. z týždenníka na dvojtýždenník. Tlač Púchovských novín sme vysúťažili zatiaľ len na prvé tri mesiace roku 2023 a práve prebieha príprava na verejné obstarávanie dvojtýždenníka do 31.12.2023.

Máte svoj životný vzor a obľúbené krédo?

EM: Životných vzorov mám viac, teraz mi napadla moja mama. Bola veľmi pracovitá, spoločenská, spravodlivá a múdra, aj napriek tomu, čo v živote prežila. A krédo? „Človek, ktorý chce preniesť horu, musí najskôr začať malými kameňmi.“ (Confucius)

MB: Keďže moja kolegyňa má rada životné múdrosti, tak sa pridám tiež jednou: „Začiatok je najdôležitejšia časť každej práce.“ (Platon)

EM, MB: …aby sme nezabudli: ďakujeme všetkým ľudom, ktorí nám verejne, ale i osobne, priali do nových funkcií a verte, že tieto slová si budeme dlho pamätať a budú nám povzbudením do ďalšej práce, možno i náročnejšej.

Pripravil Slavomír Flimmel