Branislav Jobus v ZŠ Gorazdova

361

Téma Medzinárodného dňa školských knižníc bola „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“. Chceli sme sa vzdelávať v knižnici, takže sa naša škola na Gorazdovej ulici sústredila na školskú knižnicu. „S vôňou knihy kráčame storočím“ bolo naše heslo, preto sme upriamili pozornosť na knihy, ktoré by mohli zaujať našich žiakov. Starší žiaci si oživili pamäť povesťami od Milana Húževku a mladší žiaci čítali príhody muflóna Ancijáša od Branislava Jobusa, ktorého sme si pozvali do našej školy na besedu. Bol nadšený, pretože sme v škole vytvorili Jobusov strom a celá škola žila jeho návštevou. Telocvičňou sa niesli piesne o jeho knihách a žiaci netrpezlivo čakali na jeho podpisy do kníh. Celý deň bol veľmi dynamický, pretkaný súťažami v knižnici, skupinovou prácou, besedou s Branislavom Jobusom, divadielkami a vytváraním postáv z ukážok. Naši najmenší žiaci budú určite dlho spomínať na rozprávky O repe a Šípkovej Ruženke, ktoré si naši šikovní deviataci pripravili pre prváčikov a druháčikov a zahrali im tieto rozprávky ako skutoční herci.

Mgr. Ďurajková, Mgr. Klinovská