Bytové domy si budú môcť objednať teplo aj mimo vykurovacieho obdobia

194

Primátor mesta Rastislav Henek zadal novému vedeniu MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU úlohu: na základe žiadosti občanov mesta, organizačne a legislatívne zabezpečiť možnosť kúrenia v bytových domoch aj v prípade, že nebude oficiálna vykurovacia sezóna.

V čom spočíva úloha zadaná primátorom mesta? S príchodom jarných mesiacov keď sa vonkajšie denné teploty začnú šplhať k 20oC, ukončujú výrobcovia tepla na Slovensku vykurovanie bytových domov. Podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č.152/2005 Z.z. sa vykurovacie obdobie začína 1. septembra a končí 31. mája v nasledujúcom roku. Dodávatelia tepla však môžu prerušiť vykurovanie aj skôr, ale len vtedy, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu.

Nové vedenie MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU prehodnotilo všetky legislatívne a organizačné možnosti a vyhovelo požiadavke primátora Rastislava Heneka nasledovne: ak by mali občania záujem o ranné alebo večerné prikurovanie v čase prerušenia dodávky tepla na kúrenie, alebo ak sa vonku ochladí aj po oficiálnom ukončení vykurovacej sezóny, je spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. schopná vykurovanie pre spotrebiteľov obnoviť. Je však potrebné, aby správca, predseda spoločenstva alebo štatutárny zástupca odberateľa o obnovenie dodávky tepla oficiálne požiadal. Požiadať je možné formou písomnej žiadosti, v ktorej bude uvedený dátum obnovenia vykurovania a časy dodávky tepla (ranný a večerný). Podpísanú žiadosť je možné doručiť osobne do sídla spoločnosti alebo zaslať e-mailom na adresu: sekretariat@msbp.sk.

Nasledujúci deň po doručení žiadosti pracovníci MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU dodávku vykurovania obnovia. Čo to bude znamenať pre občanov Púchova žijúcich v bytových domoch? V prvom rade tepelnú pohodu v byte. Všetci, čo bývajú v bytových domoch, majú hlavne v prechodných obdobiach v bytoch zimu – hlavne ráno a večer. Teraz budú mať možnosť objednať si teplo aj mimo oficiálneho vykurovacieho obdobia. Možno bude stačiť jedna hodina kúrenia ráno a dve hodiny večer. Domácnosti, ktoré nepotrebujú prikúrenie, si uzatvoria regulačné ventily na radiátoroch a nebudú za prikúrenie platiť.

Teplo v byte neznamená len tepelnú pohodu, ale aj zdravie obyvateľov bytov. Primátor mesta sľúbil občanom mesta, že mesto Púchov bude progresívnejšie ako iné mestá na Slovensku a podmienky pre život občanov budú stále lepšie. Ako vidno aj z prípadu vykurovania bytov, svoje sľuby primátor mesta Rastislav Henek plní.