III. jarné čistenie Sedlišťa

401

Poslanci mestského zastupiteľstva Lukáš Ranik a Miroslav Bučko zorganizovali už tretí ročník jarného upratovania najväčšieho sídliska v meste. Aktívne sa ho zúčastnilo približne tridsať obyvateľov. Medzi nimi nechýbali ani deti, ktoré pomáhali skrášliť sídlisko.

„Som veľmi rád, že táto akcia má odozvu a z roka na rok sa ho zúčastňuje viac ľudí. Veľmi ma teší zapojenie aj našich menších spoluobčanov, ktorí boli veľmi usilovní v upratovaní. Poďakovanie patrí Milošovi Svobodovi z Podniku technických služieb mesta, ktorý nám poskytol na akciu rukavice, vrecia a kontajner a taktiež mestu Púchov za poskytnutie technického zabezpečenia akcie. Počasie nám prialo, urobil sa opäť kus práce a to je najdôležitejšie. Pre aktívnych účastníkov, sme zabezpečili výborný guláš, ktorý pripravil kolega Miro Bučko s pani manželkou. Pre deti sme mali taktiež pripravenú sladkú odmenu. Poďakovanie patrí aj členom nášho výboru miestnej časti za pomoc pri organizovaní akcie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník, ktorý určite opäť na začiatku jari zorganizujeme,“ povedal organizátor akcie Lukáš Ranik.