Čaj pre seniorov

464

Vo štvrtok 19. októbra sa vo veľkej sále Divadla Púchov konala pravidelná akcia „Čaj pre seniorov“. Prítomných hostí pozdravila v mene primátora Rastislava Heneka vedúca oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ Renáta Holáková.  Usporiadateľ Púchovská kultúra, s.r.o. pripravil pre seniorov ako obvykle takmer hodinový koncert žiakov Základnej umeleckej školy Púchov. Potom nasledovala hudobno-tanečná zábava so skupinou KORA BAND z Považskej Bystrice.