Úprava prechodov pre chodcov pred ZŠ J.A.Komenského

248

Na základe podnetov občanov, najmä starších ľudí a mamičiek s kočíkmi, pracovníci Podniku technických služieb mesta, s.r.o. pokračovali na Komenského ulici s úpravou prechodov pre chodcov a to znížením výšky obrubníka, čo prispeje k pohodlnejšiemu a bezpečnejšiemu prechodu cesty. Podobnú úpravu prechodu realizovali v priebehu roka pri hlavnom parkovisku na Hollého ul. s prechodom k pizzerii Valdagno a prechod k autobusovej zastávke pri „Rybičkách“.

Miloš Svoboda, PTSM, foto: Slavomír Flimmel