Čaj pre seniorov

138

Pravidelné stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky mesta Kataríny Henekovej sa konalo v stredu 15. januára 2020 v Divadle Púchov. Primátorka mesta pozdravila prítomných seniorov a popriala im, aby na takýchto podujatiach zabudli na svoje rôzne trápenia a potešili sa zo života v spoločnosti priateľov a známych. Úvod podujatia spestrili deti z Materskej školy Požiarna 1291 kultúrnym programom, v ktorom seniorom zarecitovali básničky a zatancovali. O dobrú náladu sa potom postaral hlavný zabávač podujatia – spevák a imitátor Štefan Hruštinec. Jeden z najpopulárnejších slovenských ľudových zabávačov si svojím vystupovaním získal priazeň mnohých fanúšikov aj ako pohotový moderátor, ktorého dar reči a improvizácie sú zdrojom dobrej zábavy. S ľudovými piesňami a piesňami stredného prúdu roztancoval hneď po úvodných skladbách polovičku publika. Kombinácia ľudového humoru, spevu a imitácie známych osobností je správnou voľbou na podujatia tohto typu.

Slavomír Flimmel