Preloženie dočasného chodníka v Nosiciach

306

Na základe doručenej informácie Združenia Nimnica v zastúpení sp. Doprastav, a.s. oznamujeme, že v súvislosti s realizáciou stavby ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina I. etapa bude v dňoch 18.01. – 19.01. 2020 realizované preloženie dočasného chodníka na pravú stranu (smer Nosice) a jazdný pruh pre motorové vozidlá na ľavú stranu (smer Nosice) na novom cestnom nadjazde. Naďalej bude premávka vedená v jednom jazdnom pruhu, obojsmerne riadená prenosnou svetelnou signalizáciou. Kompletnú informáciu s uvedením dôvodu preloženia chodníka nájdete TU.

Zdroj: MsÚ Púchov