Čakanie na Mikuláša na ZŠ s MŠ Slovanská

479

 „December je Mikuláš, čo prichádza medzi nás. S rozosmiatou tvárou, nošou plnou darov.“

Tak ako po iné roky, aj tento rok sa december v našej materskej škole na Slovanskej ulici začal čakaním na Mikuláša. Spolu s deťmi sme vyzdobili priestory školy, ozdobili vianočné stromčeky, nacvičili program. Všade na nás dýchala predvianočná atmosféra. Už len, aby prišiel Mikuláš. Najskôr ho deti z 2. triedy pozdravili svojim programom v sobotu 2. decembra na Mikulášskom jarmoku. V pondelok 4. decembra im viceprimátor mesta Roman Hvizdák priniesol od Mikuláša prvú sladkú nádielku.

Ale skutočne to vypuklo v stredu 6. decembra. Deti sa Mikuláša od rána nemohli dočkať. A naozaj prišiel. Nie sám, ale aj s čertom a anjelikom, tak ako sa na Mikulášsku družinu patrí. Deti mu predniesli program, ktorý si pre neho pripravili a on ich odmenil sladkými balíkmi. Dokonca sa nebáli ani čerta a niektorí sa s ním aj skamarátili. Naše poďakovanie patrí Občianskemu výboru v Horných Kočkovciach, ktorý s nami na akcii spolupracoval.

Popoludní sa deti tešili na Mikulášsku besiedku pre rodičov. Tentokrát deti darčeky nedostávali, ale nadeľovali. Od malička ich učíme, že dostávať darčeky je príjemné, ale ešte krajšie je niekoho obdarovať, potešiť. A deti naozaj potešili. Obdarovali svojich rodičov malým predvianočným darom – programom, ktorý si pre nich pripravili. Odmenou im bol veľký potlesk a nejedna slzička v oku. Spoločne sme sa v tomto predvianočnom čase plnom stresu na chvíľu zastavili, zamysleli a strávili príjemné popoludnie.

Jana Šimonová, učiteľka ZŠ s MŠ Slovanská