Celoplošná deratizácia na plochách verejnej zelene

79

Deratizácia je proces eliminácie škodcov, ktorý je zameraný predovšetkým na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov, akými sú myš domová a potkan hnedý.

Od 27. mája 2019 robí celoplošnú deratizáciu na plochách verejnej zelene v Púchove firma AQUAZOO, s.r.o. z Považskej Bystrice. Pracovník firmy Peter Jakubík vyhľadáva v trávnikoch najmä v okolí kanalizácie nory hlodavcov, do ktorých potom zakope účinnú látku. Používa nástrahu vo forme červených extrudovaných blokov Gardentop BB. Účinná látka je viazaná na vosk, takže nie je vodou (dažďom) rozpustná a neohrozuje životné prostredie. Tým, že je nástraha zatláčaná do nory hlodavca, nie je dostupná deťom a domácim zvieratám (mačkám a psom). Navyše ide o cielenú nástrahu určenú pre hlodavce, ktorá obsahuje horkú látku bitrex, ktorá nechutí domácim zvieratám.

Deratizácia by sa mala vykonávať ako preventívne opatrenie dvakrát ročne – na jar a jeseň. Úplne vykynožiť škodlivé hlodavce sa pravdepodobne nedá, ale ich populáciu treba udržiavať na takej úrovni, aby nebolo ohrozené zdravie obyvateľov mesta. Po skončení deratizácie trávnikov, prídu na rad kontajnerové stojiská, kde budú rozmiestnené uzavreté betónové deratizačné staničky s účinnou látkou. Tie budú pracovníci firmy AQUAZOO, s.r.o. mesačne kontrolovať a dopĺňať.

Ak nájdete uhynuté zviera, nikdy naň nesiahajte holými rukami. Použite pomôcky ako lopatky, rukavice a sáčky. Uhynuté zviera by sa malo odviesť do kafilérie, alebo aspoň spáliť niekde mimo obydlia a zdrojov pitnej vody. Ak máte problém s výskytom hlodavcov, informujte o tom mestský úrad: Mgr. Martina Knížatová, odborný referent ŽP, č.t. 0905 815 376.

Slavomír Flimmel