Celoštátna prehliadka dychovej hudby OdDYCHpoDYCH

256

V dňoch 21. – 22. mája 2022 sa v Lednických Rovniach a Púchove konal 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby OdDYCHpoDYCH 2022.

Vyhlasovateľom a odborným garantom prehliadky akcie bolo Národné osvetové centrum v Bratislave a Združenie dychových hudieb Slovenska. Hlavným organizátorom bolo Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a spoluorganizátormi obec Lednické Rovne, RONA, a. s. Lednické Rovne, mesto Púchov a Púchovská kultúra s.r.o.

26. ročníka súťaže a prehliadky sa zúčastnili 3 detské dychové hudby a 4 mládežnícke dychové hudby, ktoré sa súťažne predstavili v Púchove a 7 malých dychových hudieb, ktoré sa predstavia v Lednických Rovniach. Hosťom prehliadky bola Vojenská hudba ozbrojených síl SR, ktorá vystúpila v Divadle Púchov v sobotu popoludní.

Sprievodnými podujatiami prehliadky v Púchove boli: hodnotiaci seminár pre členov dychových hudieb, sprievod detských a mládežníckych dychových hudieb mestom Púchov, koncert dychového zoskupenia ZUŠ Púchov, koncert detských a mládežníckych dychových hudieb a orchestrov na pešej zóne v Púchove.

V Lednických Rovniach okrem súťažných blokov boli: hodnotiaci seminár, koncerty dychových hudieb v okolitých obciach – Beluša, Dohňany, Lednica, Zubák. V nedeľu v Lednických Rovniach v rámci slávnostnej svätej omše v Kostole sv. Michala sa predstavila dychová hudba Vychodňare a uskutočnil sa koncert všetkých zúčastnených dychových hudieb v parku pri kaštieli a sprievod dychových hudieb s mažoretkami. V rámci záverečného Slávnostného koncertu víťazov boli vyhlásené výsledky a odovzdané ocenenia 26. ročníka celoštátnej súťaže a prehliadky OdDYCHpoDYCH.

Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia. Podujatie sa konalo s finančným príspevkom Národného osvetového centra, SOZA a Hudobného fondu z Bratislavy.

Foto: Slavomír Flimmel