Oslavy Dňa rodiny na pešej zóne v Púchove

143

V nedeľu 22. mája 2022 sa na pešej zóne v Púchove konalo tradičné podujatie „Deň rodiny“. Hlavným organizátorom bolo OZ S Láskou k človeku v spolupráci s CVČ Včielka a mestom Púchov. Slávnostné otvorenie akcie bolo o 15.00 hod. za účasti organizátorov – manželov Jozefa a Lenky Daškovcov, primátorky mesta Kataríny Henekovej a riaditeľky CVČ Včielka Aleny Strýčkovej. Nasledoval kultúrny program CVČ Včielka a AB Kids Academy a zábavné, súťažné i tvorivé stanovištia, ktoré zabezpečili Mládežnícky parlament mesta Púchov, ZŠ s MŠ sv. Margity, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Mládežnícka, ZŠ s MŠ Slovanská, SEM, OZ Potvora, 6. zbor skautov a skautiek v Púchove, OZ AB Kids Academy a Púchovská kultúra, s.r.o.

Slavomír Flimmel