Centrum ANEPS zorganizovalo prednášku o kompenzačných pomôckach

38

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) sa dlhodobo venuje osvete v problematike zrakového postihnutia. Cieľom osvety je predovšetkým uľahčiť ľuďom so zrakovým postihnutím ich integráciu v bežnom živote, aby boli prijímaní ako prirodzená súčasť spoločnosti. Krajské stredisko ÚNSS v spolupráci s púchovským Centrom Asociácie nepočujúcich Slovenska (ANEPS) pripravilo 7. mája vo svojich priestoroch na Námestí slobody prednášku o kompenzačných pomôckach pre svojich členov – ľudí so zrakovým postihnutím.

Vedúca krajského strediska ÚNSS Zora Sdurková pre Púchovské noviny uviedla: „Pani Eva Ondrášková nás zavolala, aby sme prišli pre ich členov odprezentovať pomôcky pre slabozrakých, pre tých, ktorí majú problémy nielen so sluchom ale aj so zrakom. Doniesli sme na ukážku optické pomôcky, kompenzačné pomôcky, ktoré sa dajú vybaviť aj s peňažným príspevkom úradu práce. Je to napríklad indikátor hladiny, ktorý hlási naplnenosť nádoby okrem zvukového signálu aj vibrovaním, ktoré cítia aj osoby s postihnutým zrakom a sluchom“.

Za hluchoslepú sa považuje osoba, ktorá trpí kombinovaným poškodením zraku a sluchu, zabraňujúcim jej využívať tieto dva zmysly ako primárne zdroje vnímania. Vystavené pomôcky, ktoré si postihnutí mohli aj vyskúšať, nahradzujú a podporujú chýbajúce alebo oslabené zrakové funkcie. Tlmočníčky pracovali bez prestávky a tlmočili nielen rozhovor, ale aj emócie a výrazy tváre. Púchovskí nepočujúci sa tešili a zaujímali sa o veľa vecí a na záver poďakovali pani Eve Ondráškovej, ktorá celú akciu zorganizovala.

Slavomír Flimmel