Čistenie jarkov a rozširovanie parkovacích miest

127

Pracovníci Podniku technických služieb mesta v uplynulých dňoch čistili odvodňovacie jarky v mestských častiach Kolonka, Potôčky a Vŕšok.

Mesto podľa požiadaviek občanov buduje ďalšie spevnené plochy vhodné na parkovanie motorových vozidiel, a to na Námestí slobody a na sídlisku Za cintorínom.

V piatok 10. mája doobeda bola obmedzená doprava na križovatke pred ZŠ J.A.Komenského, pretože vodári opravovali poškodené vodovodné potrubie.

Foto: PTSM a S. Flimmel.