Cesta básnikov skončila prvá v Púchovskom okrese

62

Občianske združenie ART Belušské Slatiny získalo v Participatívnom komunitnom rozpočte Trenčianskeho samosprávneho kraja za okres Púchov 282 hlasov a skončilo na prvom mieste spomedzi 10 prihlásených. V tomto roku v Trenčianskom kraji rozdelia 131.933 eur medzi 61 projektov.

O participatívny    komunitný   rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uchádzalo v tomto roku 98 projektov oproti 124 v minulom roku. Výrazne sa znížil aj počet hlasujúcich z 34.591 na 16.874. Samotné hlasovanie získalo novú podobu, ktorá na jednej strane priniesla hlbší zber dát jednotlivých respondentov, na druhej strane systém hlasovania pre technicky menej zdatných jednotlivcov skomplikovala.

Hovorí predseda združenia ART Belušské Slatiny Jaroslav Martiš: „Veľmi sa tešíme, že sme so svojím projektom uspeli aj pri novej forme hlasovania. Ako najlepší spôsob sa ukázal osobný kontakt. Pri Rodinkove chystáme originálne súsošie meditatívneho charakteru, ktoré rozšíri turistický chodník o nové miesto. Ďakujeme všetkým hlasujúcim za priazeň a kraju za príležitosť.“

V miestnej časti Belušské Slatiny plánuje združenie vytvoriť sochu odkazujúcu k františkánskemu kňazovi, maliarovi a básnikovi Teodorovi Tekelovi. Umelec pôsobil v Trnave, ale v Belušských Slatinách bol internovaný po akcií K, kedy boli v roku 1950 likvidované mužské rehoľné rády. Do konca života tvoril ako rehoľný kňaz pod neustálym politickým tlakom bez možnosti vystavovať. V budúcom roku plánuje občianske združenie rozšíriť chodník o ďalšie miesto, ktoré by pripomenulo ženskú poetku a významnú  členku  katolíckej  moderny  Henny Fiebigovú-Sivákovú, ktorá vydala prvú zbierku básní ako 85-ročná a v Beluši žila až do svojej smrti v roku 2016.

Hovorí prednosta obce Patrik Štrbák: „V podobných projektoch vidíme veľký potenciál a silu. Počas roka sledujeme  prebiehajúce  výzvy  a v spolupráci s miestnymi organizáciami sa do nich zapájame. Okrem historického odkazu a zaujímavých osobností zohráva pri Ceste básnikov dôležitú úlohu aj nádherné belušské prostredie, preto radi v prípade potreby združeniu vychádzame v ústrety.“

Petra Martišová