V CSS Chmelinec si „vyrábajú“ vlastný časopis

973

V našom meste pôsobí viacero zariadení sociálnych služieb, ktoré sa okrem základných služieb pre ľudí v rôznych životných situáciách, ako sú ubytovanie, stravovanie a ošetrovateľská starostlivosť, snažia aktivovať a informovať svojich klientov aj prostredníctvom vlastných publikácií, webu, sociálnych sietí. Jedným z príkladov je Centrum Sociálnych Služieb Chmelinec – Púchov, ktoré pre svojich klientov pravidelne vydáva mesačník „Novinky v Chmelinci“. Mesačník „Novinky v Chmelinci“ slúži nielen ako zdroj informácií o dianí v centre a plánovaných aktivitách, ale je to tiež možnosť pre klientov, kde môžu vyjadriť svoje názory, zdieľať svoje životné príbehy a hlavne skúsenosti.

„Novinky v Chmelinci“ sú vytvárané svojpomocne, čo znamená, že samotní klienti prispievajú nielen svojimi názormi a príbehmi, ale aj prácou na jeho vydávaní. Nie je to len o napísaní článkov. Časopis je výsledkom práce celého tímu. Po napísaní príspevkov prichádza na rad výber fotiek, vytlačenie, laminovanie výtlačkov na nástenky. Nasleduje zošívanie, kde sa jednotlivé strany spájajú do finálnej podoby mesačníka. Časopis je roznášaný priamo do izieb klientov, ktorí si poň nemôžu prísť do jedálne.

Klienti samostatne a aktívne pripravujú stránku s krížovkami, ktorá je medzi nimi veľmi obľúbená. Okrem toho sú v mesačníku opisy, ako sa kedysi žilo. Ako prežívali sviatky a aké zvyky mali, čo tradične jedli, čo prispieva k zachovaniu cenných spomienok na históriu. Tieto spomienky sú často špecificky naviazané práve na Púchov a celý okres, čím sa darí uchovávať lokálnu históriu a tradície pre budúce generácie. Mladšie ročníky v CSS Chmelinec sa chopili úlohy digitálnych archivárov a s chuťou a radosťou prenášajú rukou písané texty do počítača.

A mesačník? Novinky v Chmelinci občas obsahujú aj autorské básne, úvahy alebo umelecké fotografie. Klienti sa často pýtajú na termín ďalšieho vydania, aby mohli prelistovať stránky, aby našli svoje tváre na fotografiách z akcií, súťaživo sa pustiť do lúštenia osemsmerovky, alebo sa ponoriť do nových príbehov a spomienok, ktoré ich spájajú s minulosťou. Mesačník „Novinky v Chmelinci“ je dôkazom toho, že keď sa spoja ruky a srdcia, môže aj svojpomocne vzniknúť niečo, čo má skutočný význam a hodnotu. Ako sa zvykne hovoriť: Kde je vôľa, tam je cesta.

Monika Klínovská