Činnosť Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Púchov v roku 2021

277

D. Piška: Aj rok 2021 poznačila pandémia koronavírusu

Už v roku 2020 činnosť Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Púchov poznačil koronavírus a s ním obmedzenie vychádzania a stretávania sa ľudí vo väčšom množstve. Našťastie zarybnenie revírov prebehlo podľa pôvodného plánu. Bohužiaľ, jarné preteky detí a dospelých rybárov, ako aj jesenné preteky „Cipkov memoriál“ sme pre koronavírus v roku 2020 uskutočniť nemohli. Z dôvodu COVID 19 sme museli odložiť naplánovanú členskú schôdzu. Členská schôdza v roku 2020 nemohla byť uskutočnená z dôvodu obmedzenia počtu ľudí, ktorí sa mohli stretnúť na jednom mieste a preto nám RADA SRZ doporučila, aby sme pre rok 2020 v predsedníctve schválili hospodárenie za rok 2019, rozpočet na rok 2020, dodatočne zarybnenie revírov a účtovnú uzávierku.

Situácia sa nezlepšila ani začiatkom roku 2021 a výbor MO SRZ musel rozhodnúť, akým spôsobom budeme organizovať vypisovanie a odovzdávanie zaplatených povoleniek na rok 2021. Podarilo sa to vďaka tomu, že každý člen výboru, ako aj hospodárskeho aktívu, po vypísaní dokladov zobral podľa toho, koho poznal alebo podľa adries a tieto osobne rozniesol.

Problémy však ostali pri rybároch, ktorí nemali splnené povinnosti člena. Nakoniec aj toto sa dokázalo vyriešiť a každý rybár sa dostal ku svojej povolenke. Týmto chcem poďakovať všetkým členom výboru a ostatným, ktorí sa iniciatívne chopili distribúcie dokladov.

Jarné preteky detí a dospelých sa nemohli uskutočniť. Členská schôdza tiež nemohla byť uskutočnená v štandardnom termíne, ale po dohode sa uskutočnila 4. 7. 2021 v priestoroch SOŠ Púchov na Kolonke. Aspoň Memoriál Petra Cipku sa uskutočnil 3. 10. 2021na vodnej nádrži (VN) Ihrište (3-5070-1-1) horný rybník, 16. a 17. 10. 2021 na VN Ihrište (druhý a tretí pretek-len pre členov MO SRZ Púchov). Dňa 9. 10. 2021 Púchovský klub prívlače pripravil a uskutočnil preteky v prívlači Púchovský pstruh na VN Ihrište horný rybník a 10. 10. 2021 sa uskutočnili majstrovstvá Slovenskej republiky juniorov v LRU-prívlač na r.č. 3-4580-2-1 Váh č. 10. A to sme mali šťastie, lebo situácia s COVIDom sa na celom Slovensku rapídne zhoršovala, väčšina okresov bola na semafore v čiernej farbe a sme opäť postavení pred otázkou, akým spôsobom budeme fungovať na začiatku budúceho roka – hlavne pri príprave a odovzdávaní povoleniek pre rok 2022.

Veríme, že v tomto roku sa už konečne podarí poraziť túto chorobu aj vďaka správaniu sa každého jedného z nás, že sa nájde vo svete liek na toto ochorenie a že už nás nebude obmedzovať v pohybe, v stretávaní sa a prejdeme opäť do normálneho života. Preto prajem všetkým rybárom hodne zdravia, veľa krásnych chvíľ, strávených pri vode pri výkone rybárskeho práva a veľa krásnych aj trofejných úlovkov.

Dalibor Piška, podpredseda MO SRZ Púchov, foto: Miroslav Mikáč

Zloženie členskej základne MO SRZ Púchov v roku 2021

V roku 2021 tvorilo našu členskú základňu 1217 členov, 65 členov si zaplatilo udržiavaciu známku a 25 členov požiadalo o prerušenie členstva vo zväze podľa parag.5, bod 8 Stanov SRZ.

Dospelí a mládež:
Púchov a okolie – 614
Lednické Rovne – 195
Beluša + Pružina – 226
Dolné Kočkovce – 35
Spolu dospelí a mládež: 1070 z toho 42 mládež, 31 žien a 200 dôchodcov a 46 ZŤPS členov.

Deti rok 2021:
Púchov a okolie – 42 z toho 12 dievčat
Lednické Rovne – 30 z toho 4 dievčatá
Beluša + Pružina – 27 z toho 7 dievčat
Dolné Kočkovce – 12 z toho 2 dievčatá
Lysá pod Makytou – 11 z toho 1 dievča
Spolu 122 detí a z toho 26 dievčat

V roku 2021 boli vydané povolenia na rybolov
v tomto zložení:

Miestne povolenie kaprové 876 ks a 99 ks pre deti
Miestne povolenie kaprové pre deti do 6 rokov 23 ks
Miestne povolenie kaprové zľavnené 109 ks
Zväzové povolenie kaprové 369 ks a 27 ks pre deti
Miestne povolenie pstruhové 252 ks
Zväzové povolenie lipňové 23 ks

V roku 2020-2021zomreli naši členovia: Jakubík Peter – člen SRZ od roku 1992, zomrel vo veku 69 rokov, Mikula Silvester – člen SRZ od roku 1994, zomrel vo veku 66 rokov, Valach Jozef – člen SRZ od roku 1999, zomrel vo veku 62 rokov, Ďurech Ján – člen SRZ od roku 2009, zomrel vo veku 64 rokov, Kucej Ľubomír – člen SRZ od roku 1994, zomrel vo veku 52 rokov, Mierny Miroslav – člen SRZ od roku 1969, zomrel vo veku 67 rokov, Justus Ladislav – člen SRZ od roku 1979, zomrel vo veku 81 rokov, Cigánik Štefan – člen SRZ od roku 1974, zomrel vo veku 84 rokov, Pavlovič Jozef – člen SRZ od roku 2014, zomrel vo veku 69 rokov, Pokoj Ján – člen SRZ od roku 1993, zomrel vo veku 62 rokov, Luhový Milan – člen SRZ od roku 1987, zomrel vo veku 71 rokov.

V roku 2021 činnosť organizácie riadil 9 členný výbor a 3 členná kontrolná komisia. Výbor MO v roku 2021 zasadal osemkrát. Pozornosť bola zameraná na prípravu a vydávanie povolení na rybolov v zložitej pandemickej situácii,prípravu členskej schôdze. Výbor sa ďalej venoval zarybňovaniu revírov, prípravou školenia a skúšky nových členov a ďalších činností, ktoré súviseli s hospodárskou činnosťou a hospodárením s majetkom, ktorý MO spravuje.

V roku 2021 školenie nových členov prebiehalo dištančnou formou. Noví členovia boli zo svojich znalostí preskúšaní formou testu. Testovanie nových členov prebiehalo v exteriéri za dodržania protipandemických opatrení. Z 53 žiadostí o vstup do Slovenského rybárskeho zväzu a po vyhodnotení testov, výbor schválil 48 žiadostí o vstup do našej organizácie.

Roman Rovný, tajomník MO SRZ Púchov