Čítanie mien obetí holokaustu prvýkrát v Púchove

227

Na Slovensku pamätný deň holokaustu pripadá na 9. september, pretože v ten deň v roku 1941 vtedajšia Slovenská republika prijala 290 represívnych paragrafov, takzvaný Židovský kódex, ktoré vyústili do procesu židovských deportácií.

V rámci obetí holokaustu, aký nemá v dejinách ľudstva obdoby, zahynuli celé rodiny a neostal nik, kto by si na svojich príbuzných, zavraždených za neľudských podmienok, spomenul. Na strane druhej, nevinné obete si zaslúžia samozrejme aj to, aby si na nich spomenuli aj tí, ktorí ich osobne nepoznali, aby sme si ich my ostatní pripomenuli so všetkou dôstojnosťou a pietou. Ako memento, aby sa čosi podobné, ako vraždenie len pre iné náboženstvo či rasu neopakovalo. Ale aj preto, aby sme pripomínaním si mien obetí holokaustu prinavrátili ľudský rozmer tým, ktorých zabíjali často horšie ako potkanov. Aby sme im prinavrátili ich mená a ak to je možné, aby sme si pospomínali aj na to, kto boli, kto boli ich rodiny, ich priatelia, čo robili, ako žili. Nemôžeme ich predsa zaradiť do našej dejinnej histórie ako nič nehovoriace číslo. Je na nás, čo sme prežili, aby sme tým, ktorí z veľkej väčšiny nemajú ani len hroby, krok po kroku prinavracali ich ľudskú dôstojnosť. Veď žili s nami, medzi nami, radovali sa, trápili, pracovali, prežívali svoje lásky, vychovávali svoje deti takisto ako aj ostatní občania. Prvé Čítanie mien obetí holokaustu sa uskutočnilo v Bratislave v roku 2009. Posledné roky akciu organizuje ICEJ Slovensko a občianske združenie Pravda a láska.

Mená sa čítajú z deportačných listov, ktoré sa zachovali. Do dnešného dňa totiž Slovensko nemá skompletizovaný zoznam obetí holokaustu. Deportačné listy sú z prvej vlny deportácií, ktoré sa uskutočnili v roku 1942. Zoznamy odvlečených z druhej vlny deportácií, ktoré sa začali v septembri 1944, sa žiaľ nezachovali. Pri čítaní mien obetí holokaustu organizátori spolupracujú s Dokumentačným strediskom holokaustu, Židovskou náboženskou obcou v Bratislave, Ústredným zväzom židovských náboženských obcí a Múzeom židovskej kultúry. Hoci na pripomenutie si obetí holokaustu sa už na Slovensku mnohé urobilo, ale zatiaľ máme v tejto oblasti ešte veľké rezervy. Dodnes nemáme vypracovaný relevantný zoznam všetkých slovenských obetí holokaustu. Čísla obetí sa dodnes na Slovensku nepremenili na konkrétne mená obetí. Nevieme teda, čo to boli za ľudia, ako žili, kým ich nezasiahol holokaust. Preto v tradícii Čítania mien obetí holokaustu treba pokračovať. Treba túto tradíciu rozšíriť aj do ďalších miest, väčšmi angažovať školy, najmä žiakov, študentov, ale aj širšiu verejnosť.

Deň obetí holokaustu a rasového násilia sme si Čítaním mien obetí holokaustu po prvýkrát pripomenuli aj v Púchove. V piatok 9. 9. sa v Europarku uskutočnilo spomienkové podujatie Nezabudnutí susedia za prítomnosti primátorky mesta Kataríny Henekovej, zástupcov ICEJ (S. Troška), ECAV (Ľ. Marcina), poslancov MsZ (I. Kováčiková, M. Kubičár), Ústavu Pamäti národa SR (P. Makyna), OZ Puchovo dedičstvo (P. Hrbáček), mládežníckeho parlamentu, denného centra seniorov a ďalších hostí. Primátorka mesta sa po akcii vyjadrila: „Veľmi dojemné stretnutie, na ktorom okrem krásnych príhovorov, osobných spomienok, skladieb a piesní zazneli mená deti, žien, mužov, ktorí zahynuli z dôvodov nepochopiteľnej nenávisti ľudskej bytosti k židovskému náboženstvu či ľuďom, ktorí boli vyhlásení za rasových nepriateľov. Musíme si hrôzy obdobia prijatia Židovského kódexu pripomínať a nedovoliť, aby sa tieto udalosti v budúcnosti opakovali. V tejto súvislosti opäť zaznela otázka vybudovania reprezentatívneho pomníka obetiam vojen, totalitného i fašistického režimu i obetí holokaustu. Tento rok svoj návrh pripravili po dohode s mestom aj členovia OZ Puchovo dedičstvo, ktorí sa zapojili aj do výzvy vyhlásenej Ministerstvom obrany, avšak žiadosti nebolo vyhovené. Do budúceho obdobia vstupujem okrem iného aj s cieľom vybudovania pomníka podľa návrhu OZ Puchovo dedičstvo s menami obetí všetkých režimov, ktoré pripravili o život nevinných ľudí.“

Zdroj: www.icej.sk
Foto: Slavomír Flimmel