Čo je nové na Čertove?

595

Po období covid krízy a turbulenciách v ekonomike v rokoch 2020/22 možno “starý” rok 2023 na Čertove označiť ako investične rozvojový. Najvýraznejšou a netrpezlivo očakávanou investíciou bola oprava zosuvu časti cesty III./1936 na 13,2-hom kilometri pod Kohútkou. Stabilizácia svahu bola realizovaná výstavbou oporného múru, ktorý po dlhej príprave (PD a následné VO) realizovala fa Doprastav za 734.415€. Investor TSK. Prebehla už aj kolaudácia.

V samotnej miestnej časti Čertov majitelia hotela Čertov synergicky využili opravu strechy aj na zvýšenie ubytovacích kapacít a na výrazné zlepšenie vizuálu hotela. Rozostavaná je rekonštrukcia pôvodnej časti chaty Alpina pod zjazdovkou Lamže, kde sa rozšírila plocha reštaurácie (pre ubytovaných už funguje) a po jej dokončení sa rozšíria a zmodernizujú aj ubytovacie kapacity. Tie pribudli aj v dvoch novootvorených penziónoch Villa Martini (18 lôžok) a Chata Irenka (14 lôžok), ktoré vybudovali v dvoch „prázdnych“ rodinných domoch mladí lazovskí podnikatelia.

Hotel Javorník bohužiaľ “neustál” covid krízu a je už tretiu sezónu mimo prevádzky a v realitných kanceláriách je už dlhšiu dobu v ponuke na predaj…. Mnohých tiež prekvapilo “vianočné” zatarasenie oboch vstupov na hlavné čertovské parkovisko ….po preverení ide o dohodu majiteľov a dočasného zmluvného nájomcu o.i., aj o spôsobe využitia plochy v lete a v zime…

Po dlhšej dobe na Čertove “zabrala” aj obec a kompletne vymenila chátrajúcu strechu na autobusovej zastávke…. škoda, že sa to nespojilo s dlhodobo diskutovaným a stále otvoreným problémom zriadenia krytého integrovaného zberného miesta pre triedený a zmesový komunálny odpad z tzv. roztrúsených chát, ktoré sú nedostupné pre zberné vozidlá…

Na záver aj pár informácií o lyžiarskom stredisku. Po extrémnymi výkyvmi počasia poznačené obdobie na prelome rokov, zima ukázala svoju mrazivú silu a snežné delá mohli nahradiť úbytok, či nedostatok prírodného snehu. Zjazdovka Krivá 1 funguje od zahájenia sezóny prakticky nepretržite a v dnešných dňoch sú už v prevádzke aj Krivá 2, lyžiarska škôlka a po odstránení technických problémov s ratrakom je v prevádzke už aj zjazdovka Lamže. Aktuálne informácie o prevádzke a snehových podmienkach strediska nájdete na web stránke www.skicertov.sk.

Pavel Melišík