Čo je nové v mestskej autobusovej doprave?

894

Na základe Uznesenia MsZ Púchov č. 27/2018 bola schválená dňa 28.3.2018 aktualizácia Plánu dopravnej obslužnosti (PDO) mesta Púchov v zmysle zákona NR SR č.56/2012 pristupujeme k zmene cestovných poriadkov s platnosťou od 1.5.2018 (aktualizácia PDO je zverejnená aj na www.mhdpuchov.sk ).

Najväčšie zmeny:

 • nové číslovanie liniek MAD (mestská autobusová doprava – predtým MHD), ktoré spresňuje trasy jednotlivých liniek (pozri tabuľka)
 • základné číslo linky je na prvej pozícii, ak linka obsahuje číslo „1“, potom prechádza zastávkou „Nástupište MŠK (Makyta)“
 • ak označenie linky obsahuje písmeno „š“, potom linka premáva len v čase školského vyučovania, linkou sa ale môžu prepravovať všetci cestujúci
 • nové označovanie zastávok podľa názvov ulíc (pôvodné názvy zostávajú v zátvorkách),
 • nové vývesky (časy odchodov) na označníkoch obsahujú QR kódy, ktorými sa načítaním na danej zastávke do smartfónov zobrazia všetky najbližšie spoje – časy odchodov jednotlivých liniek, trasy, zastávky, meškania a polohy autobusov na mape v reálnom čase

 • časy odchodov na výveskách sú rozdelené na pracovné dni víkendy a sviatky
 • vývesky na označníkoch sú zaliate do fólie a tak sú lepšie chránené pred poveternostnými podmienkami, niektoré sú chránené aj proti vandalizmu lištami
 • každá výveska sa dá stiahnuť spolu aj s cestovnými poriadkami z www.mhdpuchov.sk
 • zavedenie novej linky č.81š

 • predĺženie linky 71š od Nástupišťa MŠK (Makyta) až k Tescu
 • rozšírenie siete zastávok na uliciach Svätoplukova, Gorazdova, Vsetínska cesta, Streženická cesta, Vieska-Bezdedov, Železničný most (pripravuje sa ešte Ul. Riečna a Dvory-Kaufland),
 • nárast obslužných kilometrov v sieti MAD za rok viac ako 30.000 km
 • zaviedla sa bezplatná aplikácia do smartfónov pod názvom „Ubian“
 • na webovej adrese www.mojbus.sk si môže cestujúci nájsť najbližší spoj, zastávku a trasu do zvoleného cieľa, takisto vidí v reálnom čase všetky autobusy a ich meškania, cestujúci môže ohodnotiť aj uskutočnenú prepravu

 • sprístupnenie malých reklamných plôch na označníkoch a držadlách v autobusoch MAD pre fyzické aj právnické osoby (TAXI, inzeráty a pod.)

Ďalšie pripravované zmeny:

 • rekonštrukcia autobusovej stanice pri železničnej stanici (oprava prekrytia nástupíšť, dopravné značenie, parkovanie, inteligentná informačná elektronická tabuľa)
 • výmena vybavovacieho systému cestujúcich v autobusoch MAD (skrátenie časov)
 • integrácia jednotného dopravného systému Považsko-Bystricko-Púchovského regiónu
 • rekonštrukcia nástupíšť pri Continentale Sever a MŠK (Makyta)
 • nalepenie samolepiek na autobusy MAD u upozornením cestujúcich, aby neprechádzali poza autobus na druhú stranu vozovky pokiaľ je ešte na zastávke u dôvodu zvýšenia ich bezpečnosti
 • nalepenie samolepiek na autobusy MAD s textom podpory cestovania od mesta Púchov

Za rok 2017 sa prepravilo celkovo 366.060 cestujúcich, čo je nárast o 10,6 % oproti roku 2016, z toho:

 • bezplatne 114.800 cestujúcich (žiaci, študenti, seniori nad 65 rokov),
 • so zľavou    52.800 cestujúcich (ZŤP, ZŤP-S, žiaci a študenti bez Púchovskej dopravnej karty, dôchodcovia do 65 rokov),
 • 50 cestujúcich využíva aj zľavnené ČPL (časové predplatné lístky).

V roku 2017 sme najazdili celkovo 240.584 km, čo je nárast o 10,9 % oproti roku 2016:

Ing. Jozef Daniž, člen predstavenstva ADP, s.r.o.
Foto: Slavomír Flimmel