Počet zapísaných prvákov na základných školách opäť klesol

448

V dňoch 4. až 12. apríla sa konali zápisy do 1. ročníka na všetkých piatich púchovských základných školách. Jednotlivé školy medzi sebou súťažili najmä ponukami výučby cudzích jazykov a niektoré aj ponukou športových tried (hokej, futbal, volejbal, plávanie). Cirkevná základná škola sv. Margity sa vo svojich oznamoch  pochválila vynikajúcimi výsledkami svojich žiakov v testovaní piatakov a deviatakov – podľa inštitútu INEKO je najlepšou základnou školou v púchovskom okrese v rokoch 2012-17. Všetky školy ponúkajú veľké množstvo záujmových krúžkov a mimoškolských aktivít. Školy majú moderné vybavenie a pomôcky (počítače a interaktívne tabule). Za posledné obdobie prešli ich budovy výraznou modernizáciou (výmena okien a zateplenie).

Pre porovnanie prinášame tabuľku s počtami zapísaných prvákov za posledné tri roky: