Čo sa v meste zrealizovalo v roku 2021?

255
www.miromikac.sk

Prinášame fotoreportáž vybraných investičných akcií mesta, rekonštrukcií a opráv stavieb a zariadení mesta, mestských spoločností a škôl, ktoré boli financované z rozpočtu mesta a tiež z rôznych projektov.

Foto: Slavomír Flimmel, Miroslav Mikáč a MsÚ Púchov