Čo sme doteraz dosiahli vo VMČ č. 3 – Námestie slobody

149

Pomaly sa blíži koniec nášho prvého roka v úrade a je čas na zhodnotenie toho, čo sme doteraz dokázali. Radi by sme vám predstavili krátky súhrn toho, čo sa podarilo zabezpečiť poslancom Výboru mestskej časti č. 3 Námestie.

Revitalizácia lavičiek pri studni pred Kočkovskou pekárňou: našim prvým krokom bolo obnovenie lavičiek v okolí studne pred Kočkovskou pekárňou, aby sme vytvorili príjemné miesto na oddych pre našich obyvateľov.

Rekonštrukcia spomaľovacieho ostrovčeka pri obytnom dome na Námestí Slobody 1408: s cieľom zvýšiť bezpečnosť našich ciest bola realizovaná rekonštrukcia spomaľovacieho ostrovčeka na Námestí slobody 1408.

Rekonštrukcia cestného telesa ulice Dvory: v spolupráci s mestským úradom sme sa postarali o zlepšenie cestnej infraštruktúry v našom meste tým, že bolo zrekonštruované cestné telo ulice Dvory.

Doplnenie hracích prvkov na detských ihriskách vo vnútroblokoch Námestie slobody 1624 a 1406: naše deti sú našou budúcnosťou, preto sme investovali do našich detských ihrísk tým, že boli pridané nové hracie prvky.

Oprava prepadnutého kanálového veka pred obytným domom Komenského 1625: venujeme pozornosť aj drobným detailom, ako je bezpečnosť našich ciest. Zabezpečili sme opravu prepadnutého kanálového veka pred obytným domom Komenského 1625.

Ďalej sú to opravy chodníkov, parkovísk, či výmeny parkových lavičiek, riešenie dopravných situácií osadením dopravných značiek, vyčistenie kanálov. Na základe požiadaviek došlo k orezaniu stromov, kríkov a odbornému ošetreniu napadnutých stromov.

Naša práca spočíva v neustálom úsilí o zlepšenie kvality života našich občanov v rozsahu možností mestského rozpočtu na príslušný kalendárny rok. Naďalej sa budeme usilovať o lepšiu budúcnosť nášho mesta a jeho obyvateľov. Ako poslanci zastupujeme celé mesto a práve preto naša vízia zahŕňa nielen čiastočné úspechy v našom volebnom obvode, ale aj veľké projekty, ako je modernizácia autobusovej stanice pri Continentale, odovzdávanie nájomných bytov na Kolonke, výstavba mestských jaslí, kompostárne, rekonštrukcie budov základných a materských škôl, či výstavba ďalšej časti kolumbária na mestskom cintoríne. Tieto iniciatívy majú zásadný vplyv na zlepšenie života bežných obyvateľov Púchova.

Irena Kováčiková a Juraj Lednický, poslanci MsZ