Týždeň plný zážitkov v CSS Chmelinec

171

V CSS Chmelinec sa nenudíme, ale naopak, máme veľa zábavy a učenia.

Taký bol aj náš posledný októbrový týždeň. Pri príležitosti Október – Mesiac úcty ku starším prišli študenti aj deti z púchovských škôl s hrami a hudobným programom, klienti sa potešili aj pri rozdávaní pozdravov z projektu „Pošli dobro v obálke“. Hovorí sa, že mladosť má svoje plány, stredný vek svoje ciele a staroba svoj ľudský údel, ale aj najcennejší dar.

Dňa 26. októbra CSS Chmelinec Púchov navštívili študenti zo Strednej spojenej školy v Púchove. Bola to príjemná návšteva od študentiek, ktoré sa zoznámili s našimi klientmi a komunikovali o rôznych témach a zahrali sa spolu spoločenské hry. Všetci spolu s našimi sociálnymi pracovníčkami a inštruktorkami sme vytvorili naozaj veľmi príjemnú atmosféru.

Prečítajte si, čo si jedna zo študentiek odniesla z tejto akcie: „Bol to príjemne prežitý čas so staršími ľuďmi, ktorých úsmev nám povedal, že sme spravili dobrý skutok. Boli naozaj nadšení. Ďakujeme, že sme sa mohli tejto akcie zúčastniť.“ Čo na toto dodať za nás v Chmelinci… „Bol to príjemne prežitý čas s mladými ľuďmi, ktorých úsmev nám povedal, že sa s nami cítia dobre. A to je to najdôležitejšie. Ďakujeme, že ste nám venovali svoj čas a že ste sa tejto akcie zúčastnili.“ Radi by sme sa v mene celého CSS Chmelinec poďakovali každému, kto prispel do vecnej zbierky pre našich klientov.

Dňa 27. októbra CSS Chmelinec Púchov navštívili žiaci zo Základnej školy Mládežnícka Púchov.

Po privítaní a príhovore p. vedúcej PhDr. PaedDr. Mgr. Šamajovej si všetci vychutnali krásny program, ktorý si pre nás prichystali. Talentovaní mladí ľudia nám pripravili krásny hudobný a divadelný program, ktorý nás potešil a pobavil. Počuli sme niekoľko piesní, ktoré spievali a hrali na rôznych hudobných nástrojoch.

Pošli dobro v obálke…

Od detí sme dostali zaujímavé listy, ktoré nám poslali v rámci projektu Mestskej knižnice V. Roya v Púchove ‚Pošli dobro v obálke‘. Deti nám napísali listy, kresby, básničky alebo iné darčeky, ktoré nás potešili a ukázali nám, že na nás myslia. Radi by sme sa v mene celého CSS Chmelinec poďakovali každému, kto prispel ku dobrej nálade našich klientov.

Všetkým našim starkým prajeme pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby ich ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých

Monika Klínovská