Čo striehne na deti na kúpalisku a v pieskoviskách?

41

Každý návštevník zanechá pri kúpaní v bazéne až 2,5 miliardy mikroorganizmov! Bazény sú čisté vtedy, ak sme čistotní aj my, preto treba pri kúpaní dodržiavať isté pravidlá. Tie platia aj pri hre v pieskoviskách, ktoré môžu byť zdrojom mnohých ochorení.

Nielen dospelí, ale aj deti by sa mali pred vstupom do bazéna osprchovať. Rovnako treba postupovať aj po ukončení kúpania – vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože a zbaví ju zvyškov chlóru. Dôkladné osprchovanie sa pred vstupom do bazéna môže znížiť riziko kontaminácie vody až desaťnásobne. Aj tí najmenší musia mať plavky! Práve v detských bazénoch hygienici najčastejšie odhalia problém s kvalitou vody na kúpanie. „Do troch rokov dieťaťa je potrebné mať v bazénoch plavky s priliehavou gumičkou okolo bruška a stehien. Kúpanie nahých detí nie je z hygienických dôvodov vhodné,“ vysvetľuje RNDr. Zuzana Valovičová z Odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR. Najmenších je nevyhnutné počas pobytu vo vode stále upozorňovať na používanie toalety. Rovnako dôležité je upozorňovať na zákaz pitia vody z bazéna.

Špeciálne treba dbať na hygienu rúk. Deti si ich vkladajú do úst, čím sa ľahšie šíri infekcia. Ochorenia, ktoré ich môžu na kúpaliskách potrápiť, sú rovnaké ako u dospelých. Pre nezrelú detskú imunitu však dochádza k nakazeniu rýchlejšie a so závažnejšími prejavmi. Nevstupujte do vody, ak sa necítite úplne zdraví alebo máte porušenú pokožku (môže byť vstupnou bránou infekcie). Vodou vo verejných bazénoch sa najčastejšie šíria pôvodcovia črevných nákaz, ktoré vyvolávajú hnačky predovšetkým u detí, tiež vírusové ochorenia ako sú zápaly očných spojoviek či vírusový zápal pečene typu A. Nakaziť sa možno aj parazitárnymi červami (mrľa ľudská, škrkavka detská). Deti a dospelí sú na umelých kúpaliskách vystavení aj pôsobeniu mikroskopických húb, plesní a kvasiniek, ktoré vyvolávajú povrchové ochorenia kože, nechtov, vlasov a slizníc a prejavujú sa úporným svrbením. Ide najmä o rôzne typy dermatitíd, urologické aj gynekologické infekcie.

S chlórom opatrne

Veľmi malé deti, respektíve tie s predispozíciou na vznik alergií, sú obzvlášť citlivé na nadmernú prítomnosť chlóru. Ide o podráždenie pokožky vo forme začervenania alebo ekzému, podráždenie slizníc dýchacieho systému vo forme dráždivého kašľa či podráždenie očných spojiviek, ktoré sa prejaví ako nepríjemné štípanie očí, začervenanie a slzenie.

„Platná vyhláška pre kúpaliská limituje množstvo chlóru podľa teploty bazénov a prevádzkovateľ kúpaliska musí počas dňa sledovať a dodržiavať povolené množstvá, ktoré sú považované za zdravotne vyhovujúce. Prísnejšie limity obsahu chlóru sú stanovené vzhľadom na citlivosť detského organizmu pre bazény im určené. V praxi sa orgány verejného zdravotníctva stretávajú pri výkone štátneho zdravotného dozoru s prekračovaním hodnôt chlóru. Jeho množstvo zvyšujú prevádzkovatelia najmä z preventívnych dôvodov v období najväčšej návštevnosti. Po takomto zistení je prevádzkovateľom nariadený výkon účinných opatrení na nápravu,“ hovorí Ján Mikas, hlavný hygienik SR.

Na čo všetko treba myslieť pri hre detí na pieskovisku

Prevádzkovatelia zariadení pre deti a mládež aj obce majú zo zákona povinnosť pieskoviská pravidelne čistiť a udržiavať tak, aby sa na nich deti mohli bezpečne hrať počas celej sezóny, ktorá trvá od 1. marca do 30. novembra. Pieskoviská treba prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu najmenej raz za dva týždne. O ich čistení a udržiavaní musia viesť záznamy. Stav pieskoviska by si mali vizuálne kontrolovať aj rodičia, pomôžu tak minimalizovať možné riziko ochorenia či poranenia dieťaťa.

Vo všeobecnosti je možné zdravotné riziká na pieskoviskách rozdeliť do dvoch skupín – na mikrobiálne a mechanické. V rámci mikrobiálneho rizika sa deti pri nedostatočnej hygiene môžu nakaziť rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami. Najčastejším zdrojom parazitárnych infekcií sú exkrementy psov a mačiek.

Ochorenia z pieskovísk

Toxokaróza

 • parazitárne ochorenie, ktorého pôvodcom je škrkavka psia a mačacia
 • dieťa sa nakazí vajíčkami škrkaviek
 • spôsobuje poškodenie vnútorných orgánov

Toxoplazmóza

 • zdrojom nákazy je mačací trus
 • dieťa sa nakazí špinavými rukami prostredníctvom vajíčok
 • prebieha zvyčajne bezpríznakovo, prejaví sa až v dospelosti
 • u tehotných žien vyvoláva infekcia ťažké poškodenie plodu, resp. potrat

Giardióza

 • pôvodcom nákazy je mačka
 • ochorenie vyvoláva prvok Giardia (lamblia) intestinalis
 • prenáša sa cystami prvoka a prejavuje sa tráviacimi ťažkosťami

Shigelóza

 • pôvodcom je baktéria Shigella dysenteriae, do úst sa dostane špinavými rukami
 • prejavuje sa horúčkou, nevoľnosťou, zvracaním, bolesťami brucha a vodnatými hnačkami
 • hrozí ťažká dehydratácia, najmä u najmenších detí

Salmonelóza

 • najčastejším pôvodcom je baktéria Salmonela enteritidis
 • prejaví sa vodnatými hnačkami, bolesťami hlavy a vysokým teplotami
 • aj tu hrozí najmä u menších detí ťažká dehydratácia

Mechanické riziká

Deti sa na pieskovisku môžu aj poraniť. Napríklad injekčnými ihlami alebo kúskami skla, pričom hrozí možnosť nakazenia vírusovými hepatitídami typu B a C a HIV. Vírus HIV je citlivý na vonkajšie prostredie, preto riziko prenosu ochorenia pri poranení injekčnou striekačkou nie je vysoké. Na rozdiel od vírusov hepatitídy B, ktoré sú 100-krát infekčnejšie a nakaziť sa nimi dá aj z niekoľko týždňov zaschnutej krvi. Najnebezpečnejší je vírus hepatitídy typu C, ktorý vyvoláva závažné ochorenie. Často prechádza do chronického štádia a je nevyliečiteľné.

Prevádzkovatelia pieskovísk sú povinní:

 • technickými opatreniami zabrániť vstupu zvierat do pieskovísk, prípadne zabezpečiť ich zakrývanie vhodnou fóliou,
 • zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu.

Rodičia by mali dbať:

 • aby deti dodržiavali základné hygienické návyky a rešpektovať pokyny pediatra, pokiaľ ide o ich očkovanie,
 • aby na hry detí v pieskoviskách dozerala dospelá osoba,
 • aby v prípade poranenia dieťaťa, napríklad znečistenou injekčnou striekačkou, ranu ošetrili, dezinfikovali a informovali pediatra, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Môže to byť očkovanie proti hepatitíde typu A a B, pravidelné sérologické vyšetrenia, resp. sledovanie zdravotného stavu dieťaťa počas šiestich mesiacov.

Kontrola technického stavu a bezpečnosti detských atrakcií na ihriskách je v kompetencii Slovenskej obchodnej inšpekcie.

ÚVZ SR