Chrípková sezóna 2023/2024 a očkovanie

180

JE MOŽNÉ OCHORIEŤ NA CHRÍPKU AJ VIACKRÁT ZA SEZÓNU?

Áno, je to možné. Môže sa to stať, pretože vírus chrípky ľahko a často podlieha mutáciám, ako aj preto, že existuje viacero druhov chrípkových vírusov súčasne. Počas sezóny tak medzi ľuďmi cirkulujú viaceré typy chrípkových vírusov a imunita po prekonaní jedného typu chrípky nemusí zabezpečiť ochranu proti inému. Napríklad po infekcii vírusom chrípky A je možné nakaziť sa vírusom chrípky B a naopak.

Keďže vakcína zámerne obsahuje viac podtypov vírusov chrípky A aj B, najlepšou prevenciou voči opakovanému ochoreniu na chrípku je práve očkovanie proti chrípke. Vakcína poskytne spoľahlivú ochranu pred tými vírusmi chrípky, ktorých antigény sa nachádzajú v očkovacej látke pre danú chrípkovú sezónu.

Na základe odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie obsahujú štvorvalentné vakcíny na použitie v chrípkovej sezóne na severnej pologuli v sezóne 2023/2024 štyri vakcinálne kmene. Pre chrípkovú sezónu 2023/2024 majú byť na Slovensku dostupné štvorvalentné vakcíny a tiež vakcína vo forme nosovej suspenznej aerodisperzie, ktorá je určená pre deti od 24 mesiacov do menej ako 18 rokov.

NAKOĽKO ÚČINNÉ SÚ VO VŠEOBECNOSTI CHRÍPKOVÉ VAKCÍNY?

Účinnosť chrípkovej vakcíny závisí od veku a schopnosti očkovanej osoby vytvoriť si dostatočnú imunitnú odpoveď na očkovanie. Je ovplyvnená aj tým, nakoľko sú si podobné kmene chrípky obsiahnuté vo vakcíne s tými, ktoré napokon cirkulujú v danej chrípkovej sezóne.

U zdravých osôb (deti a dospelí do 65 rokov) sa uvádza účinnosť chrípkových vakcín 70 – 90 %. U starších osôb účinnosť klesá. Zdôrazňujeme však, že očkovanie proti chrípke ľudí vo vekovej skupine 65+ vedie k až 60-percentnému zníženiu hospitalizácií v dôsledku pneumónie a chrípky a dokonca k až 68-percentnému zníženiu počtu úmrtí v súvislosti chrípkou.

Práve vzhľadom na uvedené prínosy očkovania proti chrípke WHO odporúča, aby minimálne 75 % ľudí vo vyššom veku (ako aj osôb s chronickými ochoreniami) bolo zaočkovaných proti sezónnej chrípke.

ÚČINKUJE AJ VAKCÍNA, KTORÁ SVOJÍM ZLOŽENÍM „NETRAFÍ“ CHRÍPKOVÉ KMENE DANEJ SEZÓNY?

Môže sa stať, že zloženie vakcíny napokon “netrafí” niektorý z chrípkových kmeňov, ktorý počas sezóny preváži v populácii, no nestáva sa to často. Zdôrazňujeme však, že očkovanie je prínosné aj v tomto prípade. Existujú štúdie, ktoré dokázali, že aj vakcína obsahujúca odlišné vakcinálne kmene dokáže znížiť výskyt horúčkových stavov a horúčkových respiračných ochorení horných dýchacích ciest až o 20 %. Najmä v prípade rizikových skupín obyvateľstva to nie je zanedbateľné percento a aj takáto ochrana, hoci čiastočná, má pre nich veľký význam.

AKÁ BÝVA ZAOČKOVANOSŤ OBYVATEĽSTVA SLOVENSKA PROTI CHRÍPKE?

Za posledných desať chrípkových sezón sa zaočkovanosť slovenskej populácie proti chrípke pohybovala okolo 4,5 %. Zaočkovanosť mierne stúpla počas dvoch pandemických chrípkových sezón 2020/2021 (5,7 %) a 2021/2022 (6 %). Náznaky priaznivého trendu zvyšovania zaočkovanosti sa, žiaľ, uplynulou sezónou nepotvrdili, počas sezóny 2022/2023 zaočkovanosť proti chrípke klesla na predpandemickú úroveň, a to na 4,8 %.

Za znepokojivý považujeme fakt, že najväčší medziročný pokles zaočkovanosti proti chrípke v uplynulej sezóne bol zaznamenaný u osôb vo vekovej skupine 59 rokov a starších – práve v rizikovej skupine s vysokým rizikom výskytu komplikácií po ochorení chrípkou. Bolo to o 98.015 očkovaných osôb menej oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne, čo predstavuje pokles o 7,3 %. Kým zaočkovanosť najstaršej vekovej kategórie v predchádzajúcej sezóne 2021/2022 predstavovala 12,9 %, v uplynulej chrípkovej sezóne 2022/2023 už bolo chránených len 5,6 % ľudí starších ako 59 rokov.

Z pohľadu dosiahnutia kolektívnej ochrany je síce úroveň zaočkovanosti v jednotkách percent zanedbateľná, avšak z pohľadu jednotlivca má toto očkovanie veľký význam – zaočkovaný chráni sám seba, chráni svojich najbližších, redukuje sa práceneschopnosť a znižuje sa riziko hospitalizácie v dôsledku chrípky.

ÚVZ SR