Čo znamenajú naše krstné mená? (5)

1526

V slovenských kalendároch takmer každý deň je spojovaný s aspoň jedným krstným menom. Pôvodný kalendár bol zoznam rímsko-katolíckych svätých. Dnešné oslavy menín boli pôvodne sviatkom konkrétneho svätca alebo svätice, ktorých meno niektorí nosíme.

 1. máj – sv. Jozef, robotník; sv. Žigmund, kráľ

Amarila – z gréckeho mena nymfy Amaryllis

Pamela – grécky pôvod s významom buď „melodická“ alebo „medová“

 1. máj – sv. Antanáz, biskup a učiteľ Cirkvi

Atanáz, Atanázia – z gréckeho slova „nesmrteľný“

Aténa – podľa gréckej bohyne múdrosti Athéné

Žigmund – má nemecký pôvod a znamená „ochranca víťazstva“

 1. máj – sv. Filip a Jakub, apoštoli; bl. Emília Bischierová, panna

Galina, Halina – pôvod je buď grécky a znamená „bezvetrie“, alebo latinský s významom „sliepka“

Timea – grécke meno s významom „úctivá“

Horác – rímske rodové meno pochádzajúce z gréckeho slova „mladý“

Desana – juhoslovanské meno s významom „pravá“

 1. máj – sv. Florián, mučeník; sv. Silvián, biskup

Aglája – ruské meno gréckeho pôvodu s významom „krásna“

Florián, Flór, Floriána, Florína – je latinského pôvodu a znamená „kvet“

Pelagia – grécky pôvod s významom „morská“

 1. máj – sv. Gotthard, biskup

Gothard – nemecké meno „v Bohu silný“

Lesana – novšie slovenské meno podľa rozprávkovej lesnej víly

Lesia – ukrajinská domácka podoba mena Alexandra

Pius, Pia – z latinského slova „pobožný, láskavý“

Toska – talianske meno „pochádzajúca z Toskánie“

 1. máj – sv. Dominik Savio; sv. Marián, lektor; sv. Ján Sarkander, mučeník

Hermína – má nemecký pôvod a jeho význam je „bojovník“

Elfrída, Frída – nemecké meno „chránená duchmi“

Ovídius – podľa mena rímskeho básnika Ovídia

Radivoj – slovanské meno „(nech) má rád vojsko“

Tankréd – germánske meno „duchovný poradca“

 1. máj – bl. Gizela; sv. Boris Bulharský, knieža a mních

Monika, Mona – gréckeho pôvodu a znamená „osamelá, jediná“

Napoleon – z latinského (a to z gréckeho) „nové mesto“

Stanimír – slovanské meno „upevni mier“

 1. máj – sv. Viktor, mučeník; bl. Františka Ulrika Nischová, panna

Ingrida, Ina, Inga – má škandinávsky pôvod a znamená „chránená bohom Ingviom“

 1. máj – sv. Pachomius, opát; sv. Beátus, kňaz a pustovník; sv. Izaiáš, prorok

Christopher – varianta mena Krištof, pochádza z gréckeho slova „christophoros“, čo znamená „nesúci Krista“

Roland, Rolanda – má nemecký pôvod a jeho význam je „slávny hrdina“

 1. máj – sv. Ján z Avily, kňaz; bl. Beatrica, panna; Nanebovstúpenie Pána

Armín, Armína – maďarská podoba mena Herman, a to je nemecké meno s významom „bojovník“

Beatrica – má latinský pôvod a význam mena je „blažená, šťastná“

Viktória – má latinský pôvod a v preklade znamená „víťaz, víťazstvo“

 1. máj – sv. Mamert, biskup; bl. Vasil Hopko, biskup a mučeník; sv. Lucina Anicia, mučenica

Blažena – slovanský variant latinského mena Beata

Miranda – meno latinského pôvodu, znamená „úchvatná“, „obdivuhodná“

Svatava – české meno, slovanské slovo “ svętъ“ znamenalo pôvodne „veľký, mocný, silný“, neskôr „svätý“

 1. máj – sv. Nerej, Achilej a sv. Pankrác mučeníci; bl. Imelda, panna

Achiles – z gréckeho mena Achilleus, ktoré je nejasného pôvodu: je odvodené od rieky Achélóos alebo môže znamenať „môj brat“, resp. „syn hada“

Pankrác – má grécky pôvod a význam mena je „všemocný“

 1. máj – Panna Mária Fatimská; sv. Servác, biskup; sv. Mária Dominika Mazzarello, panna

Chraniboj, Chranibor – slovanské meno „chráň bojom“, „ochranca“

Chranislav, Chranislava – slovanské meno „chráň slávu“

Imelda – pochádza z nemeckého mena Irmhild, ktoré znamená „veľká bojovníčka“

Konzuela – španielske meno s významom „utešiteľka“

Servác – má latinský pôvod (Servatius), v preklade znamená „záchranca“

Servián – latinské meno (Servianus) s významom „patriaci Serviovi“

 1. máj – sv. Matej, apoštol

Bonifác – má latinský pôvod a význam mena je „človek dobrého osudu“

 1. máj – sv. Žofia, panna a mučenica; sv. Izidor, rehoľník

Brenda – anglické meno pravdepodobne nórskeho pôvodu s významom „meč“

Raisa – nejasný pôvod – buď grécky „ľahkomyseľná“ alebo francúzsky „mysliaca“

Zosia – ruská podoba mena Žofia

Žofia, Sofia – má grécky pôvod a jeho význam je „múdrosť“

 1. máj – sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník; sv. Andrej Bobola, kňaz a mučeník

Peregrín, Peregrína – z latinského slova peregrínus = „pútnik“

Svetozár – slovanský pôvod a jeho význam je „(buď) svetelná žiara“

 1. máj – sv. Paschal Baylonský, rehoľník

Andronik, Andronika – gréckeho pôvodu s významom „víťaz“

Ditmar – nemecké meno Dietmar znamená „známy ľudu“

Gizela – má nemecký pôvod a v preklade znamená „šíp, strela“

Paskal, Paskália – latinsko-gréckeho pôvodu s významom „narodený na Veľkú noc“

 1. máj – sv. Ján I., pápež a mučeník; sv. Kaludia, mučenica; bl. Blandína, panna

Viola – má latinský pôvod a znamená „fialka“

 1. máj – sv. Peter Celestín, pápež; sv. Urban I., pápež; sv. Ivo, kňaz

Gertrúda, Gerda – má nemecký pôvod a význam mena je „milá kopija“

 1. máj – Zoslanie Ducha Svätého – Svätodušná nedeľa (Turíce)
 2. Bernardín Sienský, kňaz; sv. Lýdia

Bernard, Bernarda, Bernardín, Bernardína, Bernadeta – má nemecký pôvod a význam mena je „silný medveď“

Hviezdoslav, Hviezdoslava – podľa pseudonymu básnika Pavla Orságha s významom „oslavuj hviezdy“

 1. máj – sv. Krištof Magallanes, kňaz a spoločníci, mučeníci

Zina – má grécky pôvod a jeho význam je „dobrá, priateľská“

Dobromír, Dobromíra – má slovanský pôvod a znamená „dobrý mier (svet)“

Hostimil, Hostimila, Hostirad – slovanské meno s významom „hostí miluj, maj rád“

Hostislav, Hostislava – slovanské meno s významom „hostí sláv, buď pohostnný“

Hostivít – slovanské meno s významom „hostí vítaj“

Teobald – pogréčtená podoba nemeckého mena Dietbald = „odvážny“

 1. máj – sv. Rita z Kassie, rehoľníčka; sv. Júlia, panna a mučenica; sv. Emil, mučeník

Júlia, Juliana – je utvorené z rímskeho rodového mena s pôvodným významom „vlasatá, mladá“

Liana – domácka podoba mena Juliana

Rita – talianska domácka podoba mena Margherita (Margita)

 1. máj – sv. Dezider, biskup a mučeník; sv. Ján Krstiteľ de Rossi

Želmír, Želimír, Želmíra – má južnoslovanský pôvod, význam mena je „ten, ktorý si želá mier“

 1. máj – Panna Mária Pomocnica kresťanov; sv. Vincent Lirinský, kňaz; bl. Jana

Ela – je odvodené od mena Helena, ktoré má grécky pôvod s významom „svetlo“

Elora – pravdepodobne z arabského mena Ellinor, ktoré znamená “ Boh je moje svetlo“

 1. máj – sv. Béda Ctihodný, kňaz a učiteľ Cirkvi; sv. Gregor VII., pápež; sv. Mária Magdaléna de Pazzi, panna

Urban – z latinského slova „urbanus“ = „mešťan“

Vanesa – anglické meno umelo vytvorené spisovateľom J. Swiftom

 1. máj – sv. Filip Neri, kňaz; sv. Eleuter, pápež

Dušan – je južnoslovanskou skrátenou podobou mien Duchoslav a Dušislav, v preklade znamená „slávny duchom“

 1. máj – sv. Augustín z Canterbury, biskup; sv. Július, mučeník; Najsvätejšia Trojica

Iveta – má francúzsky pôvod (Yvonne) a význam mena je „tisový luk“

Vadim – ruské meno s významom „obviňovaný, ohováraný“

Valdemar, Valdemara – nemecké meno znamenajúce „slávny vládca“

 1. máj – sv. Viliam, mních

Vilhelm, Vilhelmína – má nemecký pôvod a jeho význam je „muž s pevnou vôľou“

Viliam – anglická podoba (William) mena Vilhelm

Elma – pravdepodobne domácka podoba mena Vilhelmína

Elektra – grécke meno s významom „svietiaca, žiariaca“

 1. máj – sv. Maxim, biskup; sv. Uršuľa Ledóchowska

Elmar – nemecké meno s významom „slávny mečom“

Maxim, Maxima – má latinský pôvod a v preklade znamená „najväčší, významný“

Vilma – má nemecký pôvod a vo voľnom preklade znie „tá ktorá má pevnú vôľu“

 1. máj – sv. Félix I., pápež; sv. Ferdinand, kráľ; sv. Zdislava

Ferdinand, Ferdinanda – má germánsky pôvod a význam mena je „smelý ochranca“

 1. máj – sv. Petronela, panna a mučenica; Najsvätejšie Kristovo telo a krv

Blahoslav – slovanské meno s významom „blahoslavený“

Nela, Nelly – domácka podoba mien Kornela alebo Petronela

Petrónius, Petrónia, Petrana, Petronela – majú latinský pôvod a ich význam je „pochádzajúci z rodu Petroniov“

Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998), foto: pixabay.com