Veľká noc v ľudovom šate

329

Od 19. do 23. marca 2018 sme pre deti a mamičky našej materskej školy pripravili projekt Veľká noc v ľudovom šate. Tento projekt mal viacero cieľov. Hlavným cieľom bolo rozvíjať kladný vzťah k ľudovým tradíciám a k výsledkom tvorivej činnosti obyvateľov nášho regiónu, čiže regionálna výchova, pretože materiál, ktorý sme používali bola slávna púchovská modrotlač. Tá v súčasnosti zažíva renesanciu. Zároveň sme chceli rozvíjať tvorivosť detí a šetrné zaobchádzanie s hračkami. Veď veci, čo si vytvoríme sami, urobia najväčšiu radosť a oveľa viac si ich vážime. Význam tejto aktivity spočíva v tom, že sa stala prínosom v stratégii starostlivosti o životné prostredie, práve výberom materiálu, s ktorým mamičky a deti pracovali, teda textil. A ten je ľahšie odbúrateľný v prírode ako všadeprítomné plasty.

Projekt prebiehal tak, že v materskej škole sme prichystali materiál – modrotlač a výplň, ktorý si rodičia mohli zobrať domov. Doma počas celého týždňa, v spolupráci so svojimi deťmi, vytvárali buď veľkonočné dekorácie, alebo hračky. Milo nás prekvapil záujem mamičiek a chuť, s akou sa pustili do práce. To sa samozrejme odrazilo aj na výslednom efekte. V niektorých rodinách sa zapojili aj babičky alebo súrodenci. Výsledkom toho je veľa dekorácií a hračiek, ktoré sú umiestnené na výstave v škôlke. Výsledné dielka sú naozaj pekné a milé. Macíkovia, koník, zajkovia, vtáčiky. Jedna šikovná mamička dokonca vymyslela a uplietla korbáč z modrotlače. Šibačka s ním určite bude bolieť menej ako s vŕbovým. Priniesla aj kraslice vyzdobené v štýle modrotlač.

Z každého výrobku cítiť človečinu a lásku, s ktorou bol vytvorený. A ešte nostalgiu. Veď kedysi veľmi dávno boli hračky vytvorené poväčšine z dreva a textilu. Niektoré mamičky šili celý výrobok ručne, čo vyžadovalo viac času a námahy. O dopichaných prstoch ani nehovorím. Odmenou nám všetkým zúčastneným, teda mamičkám a aj nám, učiteľkám, bola veľká radosť detí. Veď koľko diplomacie som musela vynaložiť, aby som deťom vysvetlila, že ešte zopár dní musia svoje hračky, ktoré vyrobili s mamičkou nechať na výstave a až potom si ich zoberú domov. Aby všetci videli, akí sú šikovní. A samozrejme, každé dieťa dostalo za účasť malú odmenu.

Alena Pšenáková, Materská škola Dolné Kočkovce