Čo znamenajú symboly a značky na plastových obaloch a výrobkoch

1302

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade – Národné referenčné centrum a Laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami pripravili pre verejnosť informačný materiál, ktorý uľahčuje orientáciu vo svete značiek a symbolov uvádzaných na plastových obaloch (fólie,  PET fľaše, misky, tácky) a plastových výrobkoch (dózy na potraviny, poháre, misky, kuchynské pomôcky – naberačky, obracačky).

Poznať značky a symboly uvedené na takýchto druhoch výrobkov je pre spotrebiteľa dôležité. Informujú napríklad o tom, ktoré plastové obaly a výrobky sú určené na ohrev alebo umývanie v umývačke riadu, možno tiež cez ne vyčítať, pri akých teplotách mrazu sa môžu skladovať, určujú i stanovený rozsah teplôt, pri ktorých je použitie takýchto výrobkov bezpečné. Symboly a značky informujú spotrebiteľa aj o materiálovom zložení daného plastového obalu či výrobku.

Ako majú byť symboly a značky uvedené?

Symboly a značky musia byť uvedené výrazne a v slovenskom jazyku, je dôležité, aby boli zreteľne čitateľné. Symboly a značky treba hľadať:

– priamo na obalových materiáloch alebo na plastových výrobkoch
– na etikete pripevnenej k obalovým materiálom alebo k plastovým výrobkom
– na oznámení v bezprostrednej blízkosti obalových materiálov alebo plastových výrobkov, ktoré je pre kupujúceho zreteľne viditeľné

Čo musia spĺňať plastové obaly a výrobky pri umiestňovaní na trh?

Musia byť vyrábané v súlade s riadnymi výrobnými postupmi tak, aby za obvyklých a predvídateľných podmienok použitia neuvoľňovali do potravín látky v množstvách, ktoré by mohli:

– ohroziť zdravie ľudí
– spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení potravín
– spôsobiť zhoršenie ich organoleptických vlastností

Výrobca alebo dovozca je povinný uvádzať konkrétne pokyny, ktoré sa majú dodržiavať pri bezpečnom a vhodnom používaní výrobkov určených na styk s potravinami. Pre správne použitie a minimalizovanie ohrozenia zdravia ľudí je potrebné, aby spotrebitelia dodržiavali pokyny uvedené formou značiek a symbolov. Pokyny k správnemu a bezpečnému použitiu môžu byť uvedené aj slovne (napr. nepoužívať v mikrovlnnej rúre, nepoužívať v umývačke riadu atď.).

Zdroj: ÚVZ SR