Študenti SOŠ v Púchove na stáži v Hannoveri

292

Študenti odboru operátor gumárskej a plastikárskej výroby zo Strednej odbornej školy v Púchove absolvovali vďaka programu Erasmus+ a systému duálneho vzdelávania odbornú stáž v nemeckom Hannoveri.

Škola navyše podpísala so zahraničnou spoločnosťou memorandum u porozumení, vďaka ktorému firma umožní študentom absolvovať odborné stáže v zahraničí aj v budúcnosti. Stredná odborná škola (SOŠ) v Púchove ako jedna zo zapojených škôl má podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní s firmou Continental Matador Rubber v Púchove. Študenti odboru operátor gumárskej a plastikárskej výroby tak realizujú praktický odborný výcvik priamo v závode spoločnosti. V tomto školskom roku sa SOŠ v Púchove navyše v rámci medzinárodného programu Erasmus+ podarilo rozšíriť spoluprácu priamo s materskou firmou Continental Hannover. Štyria študenti tak vycestovali na stáž do nemeckej centrály, v ktorej počas troch týždňov získavali nielen odborné, ale aj komunikačné a sociálne zručnosti. Podľa slov vedenia oboch firiem, slovenskej i nemeckej, práve komunikácia a práca v medzinárodnom tíme je to, čo potrebujú nielen mladí ľudia, ale aj firmy a svetový trh.

Samotní študenti si odbornú stáž pochvaľovali. Páčil sa im prístup zamestnancov, možnosť pracovať s najmodernejším strojovým vybavením a predovšetkým nadobudnutá vysoká motivácia pre štúdium cudzieho jazyka. „Keď človek ovláda jazyk a zároveň sa rozumie svojmu remeslu, má možnosť ďalšieho rastu. Motivovali nás tak slovenskí zamestnanci, ktorí boli vyslaní do firmy Continental Hannover práve kvôli ich schopnostiam,“ uviedli študenti Adrián Krivý, Ľuboš Gabriš, Daniel Puchoň a Patrik Stankovský po absolvovaní stáže v Nemecku.

Počas stáže navštívila firmu Continental Hannnover aj riaditeľka školy Lenka Jancíková. Jej hlavným cieľom bol monitoring priebehu stáže a podpis Memoranda o porozumení medzi SOŠ Púchov a Continental Hannover. „Obsahom dokumentu je zaviazanie sa oboch strán k vzájomnej spolupráci v organizovaní takýchto stáží aj do budúcnosti. Firma Continental má záujem prilákať do svojich radov schopných mladých ľudí, ktorí sú odborníkmi v danom odvetví a sú zároveň lojálni ku svojmu zamestnávateľovi. Ich hlavným cieľom je vytvárať kvalitný medzinárodný tím. Sme preto radi, že sa nám táto forma spolupráce podarila a že sa našim budúcim absolventom rozšíria možnosti ich kariérneho rastu,“ uviedla Jancíková.

Podpísanie medzinárodného memoranda o porozumení dáva predpoklad, že medzinárodnú skúsenosť získa čo najviac študentov už počas štúdia. Podľa slov medzinárodnej agentúry programu Erasmus+ je SOŠ Púchov prvou školou, ktorá rozšírila aktivity duálneho vzdelávania o medzinárodný rozmer.

Zdroj: TSK