Cukrovka sa už stala novodobým strašiakom

141

V utorok 14. novembra si tak, ako každý rok, ľudia vo viac ako 130 krajinách sveta pripomenú Svetový deň diabetu (cukrovky). Presne 14. novembra 1891 sa totiž narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, považovaný za hlavného z objaviteľov inzulínu. V roku 1923 dostal za tento objav Nobelovu cenu.

„Svetový deň diabetu sa na podnet Medzinárodnej federácie diabetu s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) oslavuje od roku 1991 ako reakcia na rapídne stúpajúci výskyt cukrovky v celosvetovom meradle. Deň je oslavou pokroku v oblasti diabetu a jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete, zvýšiť informovanosť o tejto chorobe, o jej diagnostike a liečbe, pretože cukrovka dnes už predstavuje globálnu epidémiu so život ohrozujúcimi komplikáciami,“ uviedla vedúca oddelenia podpory zdravia banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) MUDr. Silvia Kontrošová. Dodala, že cukrovkou dnes celosvetovo trpí viac ako 300 miliónov ľudí a očakáva sa, že tento počet sa počas nasledujúcich desaťročí zdvojnásobí.

Na Slovensku trpí týmto ochorením viac ako 350 tisíc ľudí, pričom štvrtina z nich o svojom ochorení ani nevie. Predpokladá sa, že ročne pribúda v našom štáte viac ako 20 tisíc diabetikov. V 90 percentách prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita. Upozornila tiež, že je k dispozícii mnoho argumentov a klinických štúdií, ktoré ukazujú, že prechodu z rizikového prediabetického štádia (porucha tolerancie glukózy, hyperglykémia nalačno, metabolický syndróm) do štádia klinického DM je možné predísť, alebo ho aspoň oddialiť, až v cca 50 percent prípadov správnou intervenciou v horizonte efektu minimálne 5-7 rokov.

Oddelenie podpory zdravie (OPZ) pri RÚVZ Banská Bystrica sa prevencii, ale aj vzdelávaniu v tejto oblasti venuje nielen v rámci podujatí k tomuto dňu, ale počas celého roka cez zdravotno-výchovné aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ, prostredníctvom násteniek, edukačných materiálov, ktoré poskytujú klientom v Poradni zdravia, ale aj chorým v ambulanciách obvodných lekárov. Výjazdy odborníkov Poradne zdravia začínajú už tento týždeň v obci Nemecká a 16. novembra v obci Baláže. Záujemcom okrem vyšetrenia biochemických parametrov (CHOL, GLU, TG a HDL chol) a individuálneho poradenstva zameraného aj na prevenciu diabetu, poskytnú aj vzdelávacie materiály „Diabetes mellitus alebo cukrovka – Novodobý strašiak? Spomínaný materiál už začali distribuovať aj do ambulancií obvodných lekárov.

„V priebehu celého roka sú to desiatky výjazdov na rozličné pracoviská, materské, základné, stredné, ale aj vysoké školy v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Navštevujeme aj kluby a jednoty dôchodcov a poskytujeme záujemcom odborné individuálne poradenstvo k zisteným rizikám. Zároveň ich informujeme aj o zásadách zdravého životného štýlu. Keďže jedným z dôležitých preventívnych faktorov je pohyb, cvičíme s klientmi priamo v RÚVZ jedenkrát týždenne, cvičenia pod našim odborným dohľadom sa uskutočňujú aj v kluboch dôchodcov a na univerzite tretieho veku. Keď svaly dostatočne pracujú, má to pozitívny vplyv na metabolizmus glukózy. Pravidelná fyzická aktivita pomáha telu lepšie fungovať – znižuje riziko diabetu, ale aj srdcových ochorení, mŕtvice, vysokého krvného tlaku, alebo osteoporózy,“ vymenovala aktivity Poradne zdravia a ich vplyv jej odborná pracovníčka Tatiana Zvalová. Pripomenula aj aktivity nadstavbových poradní, ako napr. Poradne pre optimalizáciu pohybovej aktivity, či Poradne na znižovanie nadváhy pri nesprávnom životnom štýle.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, www.uvzsr.sk
Foto: https://pixabay.com