CVČ Včielka organizovalo olympiády pre ZŠ

740

Chemická olympiáda

CVČ Včielka v spolupráci so ZŠ Mládežnícka Púchov organizovalo dňa 23.3.2017 okresné kolo chemickej olympiády kat. D. Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov 9. ročníka ZŠ (ZŠ s MŠ Zubák, ZŠ Gorazdova Púchov, ZŠ Mládežnícka Púchov, ZŠ Lednické Rovne, ZŠ Beluša) a žiakov z  8-ročného gymnázia v Púchove.

Všetci žiaci boli úspešní riešitelia okresného kola.

Vyhodnotenie:

 1. miesto: Patrik Karas ZŠ Lednické Rovne
 2. miesto: Dominik Pilný ZŠ Lednické Rovne
 3. miesto: Martin Opat      ZŠ Mládežnícka Púchov

Biologická olympiáda

CVČ Včielka dňa 29.marca 2017 organizovalo 51.ročník Okresného kola Biologickej olympiády kategórie E. Olympiády sa zúčastnil 15 žiakov zo škôl: ZŠ J.A. Komenského Púchov, CZŠ sv. Margity Púchov, ZŠ Beluša, ZŠ s MŠ Záriečie a ZŠ Zubák. Olympiáda bola zameraná na učivo z botaniky, zoológie a geológie. Okrem teoretickej časti, žiaci musia vedieť slovenské a vedecké názvy rastlín a živočíchov, zhotoviť herbár, zbierku zo živočíchov a minerálov. Okrem vedomostí žiaci preukazujú kladný vzťah k prírode a k životnému prostrediu.

Vyhodnotenie:

Botanika:
1.miesto: Ema Boleková, ZŠ Beluša
2. miesto: Natália Novotná, ZŠ J.A. Komenského Púchov
3. miesto: Michaela Burmeková, ZŠ s MŠ Zubák

Zoológia:
1. miesto: Nikola Zvonková, ZŠ J.A. Komenského Púchov
2. miesto: Natália Feriancová, CZŠ sv. Margity Púchov
3. miesto: Barbora Parohová, ZŠ s MŠ Zubák

Geológia:
1. miesto: Juraj Šeliga, ZŠ J.A. Komenského Púchov

Do krajského kola postupujú z každej kategórie žiaci na prvom a druhom mieste. Krajské kolo sa koná 3.5.2017 v CVČ Lánska Považská Bystrica.

Matematická olympiáda

CVČ Včielka v spolupráci so ZŠ Gorazdova dňa 4.apríla 2017 organizovali Okresné kolo matematickej olympiády kategórií Z6-Z8, ktorého sa zúčastnilo 80 žiakov. Súťažili v troch kategóriách – žiaci 6. ročníka, 7. ročníka a 8. ročníka ZŠ a žiaci 8- ročného gymnázia.

Vyhodnotenie:

Kat. Z6 – zúčastnilo sa 33 žiakov, z toho 12 bolo úspešných.

 1. miesto: Katarína Mišíková, ZŠ Mládežnícka Púchov a Lívia Bajzová, ZŠ Mládežnícka Púchov
 2. miesto: Aneta Rosinová, ZS Mládežnícka Púchov a Viliam Kozánek, ZŠ Mládežnícka Púchov
 3. miesto Peter Malina ZŠ Mládežnícka Púchov

Kat. Z7 – zúčastnilo sa 23 žiakov, z toho 11 úspešných.

 1. miesto: Lucia Odváhová, ZŠ Mládežnícka Púchov
 2. miesto: Anna Malová, ZŠ Mládežnícka Púchov, Andrej Pobežal, ZŠ Mládežnícka Púchov, Samuel Tarabus, Gymnázium Púchov
 3. miesto: Matúš Jurda, ZŠ Gorazdova Púchov

Kat. Z8 – zúčastnilo sa 24 žiakov, z toho 12 bolo úspešných.

 1. miesto: Daniel Sehnoutek, ZŠ Beluša, Bianka S. Húževková, ZŠ Mládežnícka Púchov, Filip Chromek, CZŠ sv. Margity Púchov
 2. miesto: Vanesa Klučková, Gymnázium Púchov, Thomas Tenzer, ZŠ Lednické Rovne, Nábelková Monika, ZŠ Mládežnícka Púchov, Šerý Miloš, ZŠ Mládežnícka Púchov, Aneta Juhaniaková, CZŠ sv. Margity Púchov, Tomáš Eštok, ZŠ s MŠ Záriečie, Karolína Cúciková, ZŠ Lednické Rovne
 3. miesto: Radovan Illo, ZŠ Gorazdova Púchov, Novotná Natália, ZŠ J.A. Komenského Púchov

Zdroj: CVČ